Koncernens NK-avdelningar i rekonstruktion: ”Kraftigt negativt”

Beviljades i helgen.

Rizzo har försatt dotterbolaget Rizzo International, som driver avdelningar på NK, i rekonstruktion. Under helgen beviljades ansökan av tingsrätten och advokat Erik Selander, från DLA Piper Sweden KB, har utsetts till rekonstruktör.

Pandemin har påverkat bolagets största försäljningsperioder kraftigt negativt och behovet av statliga stöd och uppskov har varit stort. Bolaget har erhållit uppskov för moms och arbetsgivaravgifter på cirka 12,1 MSEK. De statliga stödåtgärderna har dock försenats och inte varit tillräckliga. Bolaget har därutöver inte ännu erhållit några stödåtgärder för 2021, förklarar bolaget beslutet.

Annons

Pandemin har alltså medfört kraftigt minskad försäljning så till den milda grad att det helt enkelt inte fanns någon annan utväg.

Bolagets omsättning har till följd av restriktionerna sjunkit med 36,3 MSEK under perioden november 2020 till och med mars 2021 jämfört med samma period året innan. Bolaget har vidtagit åtgärder som minskat kostnaderna med 16,2 MSEK under det senaste året och korttidspermitterat personal under december, januari och februari som bolaget ännu inte erhållit stöd för, varför av bolaget vidtagna åtgärder inte är tillräckliga.

Även moderbolaget försattes nyligen i rekonstruktion igen, något som också påverkat Rizzo/NK.

Som tidigare meddelats är Rizzo Group under företagsrekonstruktion, vilket i sin tur även har påverkat varuflödet och försäljningen i Rizzo International negativt.

Bolaget hoppas nu på att en vaccineringseffekt som innebär att kunderna i större utsträckning väljer att handla i butik igen. Samtidigt vill man utvidga försäljningskanalerna, till exempel via e-handel. Utöver detta ska man även fortsätta att reducera omkostnader, skriver man i ett pressmeddelande.

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev?

Tack!