Konkurrensverket avslöjar: Därför godkändes historiska förvärvet

Positivt med konkurrenstryck på Ica, enligt myndigheten.

När det kommer till dagligvaruhandeln har Sverige en marknadskoncentration som är “hög ur ett europeiskt perspektiv”. Det framgår av Konkurrensverkets beslut i fallet om Axfoods förvärv av Bergendahl Food och en del av City Gross. Förvärvet har varit föremål för en ytterligare granskning av myndigheten och i dag meddelades det att affären får grönt ljus.

Konkurrensverket ser dock vissa risker när det kommer till parternas grossistverksamhet. Därför är förvärvet villkorat av att Axfood-ägda Dagab - som nu kommer att sluka hela Bergendahl Food - säkerställer att både befintliga och nya kundföretag får likvärdiga eller bättre villkor än vad som är fallet i dag.

Annons

LÄS ÄVEN: Kravet på Axfood för att släppa igenom affären: "Konkurrensproblem"

"Tittar på hur det ser ut nu"

Dagabs åtagande, som alltså var avgörande för att affären skulle få klartecken, gäller dock bara till och med den 1 januari 2030.

Vad händer sen?

Vi kan inte ställa krav som gäller längre fram än så för vi kan inte avgöra nu hur situationen kommer att se ut då. Nu har Dagab säkerställt att de kommer att ge bra villkor till befintliga och nya kunder flera år framåt i tiden, säger David Kristing, som arbetat med Konkurrensverkets utredning.

Han tillägger att åtaganden av den här typen måste säkerställa att riskerna minimeras, men att de också ska vara proportionerliga.

Hur troligt är det att marknaden ser annorlunda ut om åtta år?

Poängen är inte om det är troligt eller inte, utan det är att vi inte kan säga nu hur situationen kommer att se ut åtta år framåt i tiden. Vi får titta på hur det ser ut nu och dra slutsatser utifrån det.

Som exempel på hur marknaden förändras tar David Kristing upp att det förmodligen var få som förutspått Lidls intåg på den svenska marknaden när det ägde rum för ett par decennier sedan.

Annons

Ica har 52 procent

Som Ehandel tidigare har berättat är det väldigt ovanligt att Konkurrensverket stoppar förvärv. Enligt David Kristing är det inte heller vanligt att man från myndighetens sida lägger in några villkor. Men när det ändå händer gäller de ofta en tidshorisont på mellan fem och tio år framåt i tiden, berättar han.

Vi hade ett förvärv i våras som vi godkände med ett villkor och att vi nu har ett sådant till är ovanligt, skulle jag säga. Det är i väldigt få fall som vi förbjuder en affär eller kräver ett åtagande.

Med den aktuella Cementakrisen färskt i minnet har det blivit uppenbart för de flesta vilka problem som kan uppstå när en eller ett fåtal aktörer har en kraftig dominans på en marknad. Och i dagligvaruhandeln finns alltså redan en hög marknadsdominans, enligt Konkurrensverket.

LÄS ÄVEN: Krismöte om Cementa - Svensk Handel: "Klart vi är oroade" 

I beslutet framgår det att marknaden i stort sett består av fem aktörer. Myndigheten hänvisar till siffror från 2019 och då hade Ica drygt 52 procent av marknaden. Coop och Axfood hade drygt 18 procent vardera, medan Bergendahl Food och Lidl delade på drygt 10 procent. Efter förvärvet kommer Axfood alltså att ha en andel på cirka 23 procent.

Lågpris och e-handel ökar

David Kristing vill inte uttala sig om vilka konkurrensrisker som kan uppstå i framtidens dagligvaruhandel, men understryker att det i allmänhet är bra att det finns konkurrens.

Gällande det här fristående ärendet är vår bedömning att åtagandet tar hand om alla risker och säkerställer att de här aktörerna får bra villkor. Och i stort så gäller att när vi tittar på ett förvärv så tittar vi bara på effekten utifrån just det fallet.

Att ICA har en majoritet av marknaden är till exempel ingenting vi kan väga in i den här prövningen.

Det kanske till och med är positivt ur konkurrenssynpunkt att Ica får en större motpart på marknaden?

Om Ica utsätts för konkurrenstryck bör det vara positivt för konkurrensen, säger David Kristing, och avslutar:

De senaste åren har vi sett lågpris öka mycket och även e-handeln har vuxit kraftigt. Det är absolut positivt med valmöjligheter för konsumenterna och att företag utsätts för konkurrens.

LÄS ÄVEN: Hon granskar förvärvsfesten: "Ytterst få stoppas"

Annons