Kravet på Axfood för att släppa igenom affären: ”Konkurrensproblem”

"Marknadskoncentrationen är hög ur ett europeiskt perspektiv".

I morse kom beskedet som branschen har väntat på: Konkurrensverket ger Axfood klartecken att gå vidare med förvärvet av Bergendahl Food och City Gross.

LÄS ÄVEN: Jätteaffären i hamn - Axfood får köpa från konkurrenten

Annons

Konkurrensverket meddelade i somras att Axfoods ansökan skulle genomgå en ytterligare granskning, något som bara görs i en handfull av alla ärenden. Och i beslutet som kom i dag konstaterar myndigheten att just livsmedelsbranschen sedan tidigare omfattar ganska aktörer.

Dagligvaruhandeln domineras av fem aktörer med olika ägandeformer och struktur: ICA, Coop, Axfood, Bergendahls och Lidl. Netto var tidigare verksamt på marknaden, men förvärvades av Coop 2019. Även om det har tillkommit några nischaktörer domineras dagligvaruhandeln av de stora kedjorna och marknadskoncentrationen är hög ur ett europeiskt perspektiv, skriver myndigheten.

Konkurrensverket ser en viss risk för att för att förvärvet av grossistverksamheten Bergendahl Food, som Axfood köper i sin helhet, kan leda till bland annat prishöjningar på marknaden.

Den särskilda undersökningen har visat att förvärvet av City Gross inte riskerar att leda till ett påtagligt hämmande av effektiv konkurrens. Konkurrensverket har däremot i det här skedet av utredningen inte kunnat utesluta att förvärvet av Bergendahl Food riskerar att leda till högre priser och/eller försämrade leveransvillkor, heter det i ett pressmeddelande.

Därför har Konkurrensverket valt att ställa krav på Axfood för att släppa igenom affären. De är kopplade till att Axfoods grossistverksamhet Dagab Inköp och Logistik AB efter affären “kommer att utöva ensam kontroll” över Bergendahl Food AB.

Dagab har kommit in med ett åtagande i syfte att avhjälpa de konkurrensproblem som Konkurrensverket identifierat. Åtagandet innebär bland annat att Dagab åtar sig att ge Bergendahl Foods nuvarande kunder avtalsvillkor som är likvärdiga eller bättre än befintliga avtal med Bergendahl Food och att Dagab ska förhandla med nya innovativa kunder om att ingå avtal på affärsmässiga och icke-diskriminerande villkor i förhållande till likvärdiga kunder under en viss bestämd tid.

Enligt beslutet gäller Dagabs åtagande till och med den 1 januari 2030 "för de allra flesta av Bergendahl Foods kunder". Ehandel söker Konkurrensverket.

Annons
Annons