Konkurschocken – historisk ökning: ”Ingen ljusning”

Men konkurserna i e-handeln kan ha bromsat in.

Konkurserna har haglat under hela 2023. Och konkursvågen fortsätter med oförändrad styrka, för trettonde månaden i rad, enligt färska siffror från Creditsafe.

Hittills under året har mer än 5 000 företag försatts i konkurs, jämfört med 3 637 under perioden januari till augusti 2022. Konkurserna ligger därmed på en historiskt hög nivå, enligt Creditsafe.

Annons

Under augusti ökade konkurserna med 38 procent i landet. Hårdast drabbad var byggsektorn, då byggandet bromsat in rejält till följd av höga räntor.

Konjunkturläget gör att vi ser kraftiga uppgångar i hela Sverige och för samtliga branscher. Även om vi nu börjar jämföra mot högre tal så ser vi en fortsatt tuff utveckling. Tyvärr blir det ingen ljusning under hösten, utan vi kommer fortsätta se ökade siffror, kommenterar Creditsafes vd Henrik Jacobsson.

Detta är anmärkningsvärt då augusti i regel är en månad med färre konkurser än vanligt. Istället blev det en rekordnotering. Och den högsta konkurssiffran för augusti månad sedan 1999, då it/dotcom-kraschen slog till med full kraft.

Tufft för handeln

Men även detaljhandeln fortsätter att vara en av de hårdast konkursdrabbade branscherna. Konkurserna har, hittills i år, ökat med 42 procent i handeln, jämfört med förra året. I augusti låg ökningen på 31 procent.

Konkurserna i e-handeln har däremot ökat betydligt mindre. Där är uppgången bara 3 procent, jämfört med i fjol. Men tyvärr är det inga jubelsiffror. Den mindre ökningen förklaras istället främst av att konkursvågen inleddes tidigare i e-handeln, än i andra branscher, skriver Creditsafe.

Många större bolag med över 100 miljoner kronor i omsättningar gick dessutom i konkurs i augusti. Det var dock främst företag i byggsektorn. Den oroande trenden med ökade konkurser håller sitt grepp om näringslivet och visar inga tecken på avmattning, kommenterar Creditsafe-vd:n.

Även nyföretagandet går ner. Under augusti registrerades 3 295 nya aktiebolag – en minskning med 14 procent, jämfört med motsvarande månad i fjol, då det startades runt 3 848 bolag. Totalt finns det i dag 752 000 verksamma aktiebolag i landet.

Annons
Annons