Konkurserna i e-handeln nära att dubblas: ”Ser konsekvenserna”

Dystra siffror för branschen.

Konkursstatistiken är fortsatt trevlig läsning. Enligt UC var den alltjämt nere på rekordlåga nivåer i maj. Faktum är att andelen konkurser minskade med 2 procent, jämfört med samma månad förra året.

Allra gladast är hotell- och restaurangbranschen, där konkurserna minskat med 41 procent. Men det lär vara muntra miner även i byggbranschen, som haft 18 procent färre konkurser.

Annons

På andra sidan myntet hittar vi dock markanta ökningar i handeln med motorfordon. Där har konkurserna ökat med 35 procent. Inom transport gick de upp med 12 procent och hos bevakning och fastighetsservice steg de med hela 113 procent.

Inom åkeribranschen finns en stark oro och prisbilden framåt är osäker. Nya investeringar har lagts på is både på grund av komponentbristen, ökade bränslepriser och den kraftiga nedgången inom e-handeln. Dessutom är en stor majoritet av bolagen inom branschen mindre företag med lägre marginaler och få anställda. Det här är en bransch med låga marginaler som är väldigt konjunkturkänslig, vilket vi nu troligtvis redan ser konsekvenserna av, säger Johanna Blomé, ekonom på UC, i rapporten.

Även i e-handeln ser det minst sagt dystert ut. När man tittar på enbart aktiebolag avslöjas nämligen en 90-procentig ökning av konkurser i branschen, enligt Creditsafes statistik.

Prishöjningar och allmän osäkerhet får konsumenter att hålla i plånboken. Det är inte heller samma klimat som under pandemin då många satt hemma och konsumerade sina varor. Även transportbranschen fortsätter pressas av höjda bränslepriser i spåren av kriget i Ukraina, säger Henric Jacobsson, vd på Creditsafe.

LÄS ÄVEN: Så hanterar e-handlarna tuffa krisen: "Väldigt snabb på bollen"

"En perfekt storm"

Det är med andra ord inte enbart klarblå sommarhimmel. Det finns ett antal stora orosmoln. Risken för att konkurserna tar fart igen är överhängande.

Man skulle kunna säga att marknadsläget för närvarande befinner sig i en perfekt storm – pandemin har under flera års tid satt press på framförallt ett antal särskilt utsatta branscher, vi har under längre tid haft problem med ökade mat- och råvarupriser och till följd av Ukrainakriget förstärktes detta ytterligare. Detsamma gäller problem med ökade bensin- och elkostnader, samt komponentbrist och logistiska flaskhalsar, säger Johanna Blomé och fortsätter:

Konsumenternas förtroende når nya rekordlåga nivåer som vi inte sett sedan finanskrisen, enligt Konjunkturinstitutets mätningar. Privatpersoner säljer av fondinnehav i större utsträckning och utökar sina kassor vilket kan få till följd att det ytterligare spär på inflationen. Inflationen är skyhög och räntan kommer att höjas i omgångar. Vi behöver vara inställda på att den positiva marknadsspiralen vi sett efter pandemin är på väg att vända och vi åter går mot tuffare tider.

Annons

LÄS ÄVEN: Nattsvart för e-handlarna efter krigets start: ”Allvarligt orolig”

Annons