Konkurserna en mardröm för Skatteverket – förlorar 16 miljarder

"Kan ha haft en sämre ekonomi redan från början".

Med pandemin kom restriktioner och med dessa de berömda stödpaketen, där företag kunde skjuta upp betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms.

En nota som nu ska betalas, men som blivit alldeles för stor för flera aktörer. Enligt en rapport från Skatteverket har 22 000 företag fortfarande anstånd med runt 43 miljarder kronor totalt. Det innebär att en tredjedel av anstånden kvarstår.

Annons

Av de 48 miljarder kronor som förfallit till betalning har 4,7 överförts till Kronofogdemyndigheten för indrivning. Det är dock pengar Skatteverket aldrig lär se röken av, då 4,3 av dessa miljarder kan hänföras till bolag som gått i konkurs.

Ett allt kärvare konjunkturläge med ökande kostnader för till exempel räntor och el har ytterligare försämrat företagens betalningsförmåga. Sedan ska man ha med sig att många företag som har sökt tillfälliga anstånd har gjort det för att de har behövt hjälp med likviditeten och således kan ha haft en sämre ekonomi redan från början, säger Tomas Envall på Skatteverket, i en kommentar.

När allt är sagt och gjort räknar Skatteverket med att mellan 12 och 16 miljarder kronor aldrig kommer att betalas tillbaka. Och det är framför allt företag med en omsättning på mellan en och tio miljoner som kommer att stå för de största förlusterna, enligt myndighetens prognoser.

Annons