Konkurserna ökar i handeln: ”Fortsatt rekordlågt förtroende”

De har klarat sig bäst.

Konkurserna fortsätter att minska i landet. Men i handeln tornar mörka moln upp sig på himlen. Enligt UC:s statistik sjönk det totala antalet konkurser under juli med 19 procent, jämfört med förra året, till 357 stycken.

Överlag tenderar konkurserna att minska under sommaren. Men den trend vi ser i år sticker ut, då konkurser ligger på rekordlåga nivåer även i jämförelse med juli månad under tidigare år, säger Johanna Blomé, ekonom på UC.

Annons

I handeln ser det dock långtifrån lika ljust ut. Där har nämligen konkurserna ökat med 23 procent och inom detaljhandeln med 3 procent. Och sett över 2022, så har konkurserna i partihandeln ökat med 8 procent.

Inom handeln ser vi delvis en normalisering av läget i jämförelse med innan pandemin, då konsumenten har återgått till att köpa färre prylar och ökat konsumtionen av tjänster och resor. Samtidigt så är det tydligt i Konjunkturinstitutets mätningar att konsumenternas förtroende för ekonomin framåt är fortsatt rekordlågt, säger Johanna Blomé.

De som har klarat sig bäst är lågprisaktörerna.

Återförsäljare inom de lägre prissegmenten visar tvärtom på en positiv utveckling och det är mycket troligt att de kommer att vara vinnare även framöver när vi kommer att se en inbromsning av ekonomin, kommenterar Johanna Blomé.

Annons