Konkurserna tar fart i handeln: ”Behöver höja priserna än mer”

Inflationen slår hårt mot mindre företag.

Konkurserna föll kraftigt i mars, visar statistik från både UC och Creditsafe. Konkurserna bland svenska företag är 17 procent färre i år, enligt UC. Faktum är att konkurserna minskat inom nästan samtliga branscher, som UC mäter.

Men det finns två undantag som sticker ut: Detaljhandeln och handeln med motorfordon. I den sistnämnda kategorin har antalet konkurser ökat med 78 procent, jämfört med samma månad förra året.

Annons

Ökningen av antalet konkurser inom handel med motorfordon är rekordhög just nu. Det är delvis förvånande, då priserna på bilar har gått upp kraftigt de senaste åren. Kunderna efterfrågar bilar med den senaste tekniska utrustningen såsom eldrivet och priset har därigenom ökat, säger Richard Damberg, ekonom på UC.

Å andra sidan är alla smärtsamt medvetna om prisökningarna på drivmedel, som nästan dubblerats på två år. Det bidrar till att konkurrensen hårdnar för de företag som inte klarar av dagens snabba omvärldsförändringar och ökade priser, fortsätter han.

Inom detaljhandeln i sin tur ökade konkurserna med 14 procent jämfört med mars 2021. Ett tungt besked för en av de mest konkursutsatta branscherna under pandemin. Det kan nämligen bli ännu tuffare framöver, inte minst för mindre aktörer.

Trenden fortsätter med en konsolidering av färre, men större butiker, samt en allmän digitalisering av handeln. Små företag tenderar att slås ut till förmån för större enheter med effektivare verksamhet. Om vi blickar framåt kommer detaljhandlarna att behöva öka priserna än mer i takt med att inflationen slår igenom med full kraft. Det sätter ytterligare press på mindre företag med svagare position på marknaden, menar Richard Damberg.

Vänder man blickarna mot enkom aktiebolag så gick endast 459 aktiebolag i konkurs - en nedgång med 19 procent och den lägsta siffran sedan 2008, enligt Creditsafe.

Största konkurserna

De största konkurserna var Byggtema, Örebros största privata byggbolag med över 150 anställda, och bilfirman FMC Auto Trade, som omsatte runt 160 miljoner kronor.

Trenden med låga konkursnivåer håller i sig i hela landet, det är naturligtvis glädjande. I mars månad ser vi lägsta konkurserna sedan 2008. Detta trots en väldigt turbulent omvärld med kriget i Ukraina och stigande priser på energi, bränsle och råvaror, säger Henrik Jacobsson, vd på Creditsafe.

Han höjer däremot ett varningens finger att ihållande inflationseffekter kan komma att nöta ned flera företag och att siffrorna kan komma att öka igen.

Annons

Hittills har vi inte sett någon konkurseffekt till följd av den ökade inflationen. Men vi vill höja ett varningens finger för att många svenska företag kommer få det tuffare framöver. Det återstår att se hur utsatta branscher klarar sig igenom detta. Vi kommer följa utvecklingen noga, säger Henrik Jacobsson.

LÄS ÄVEN: Pristrycket stryper handeln – "mindre dramatiskt för e-handeln"

Annons