Konsumentverket får kritik av JO efter e-handlarens anmälan

Svårt att granska, tyckte e-handlaren som nu delvis får rätt.

Konsumentverket får kritik från Justitieombudsmannen, JO, för att ha varit för långsamma när det kommer till att lämna ut offentliga handlingar. Detta sedan myndigheten anmälts av e-handelsföretaget EcoSwes vd Jacob Heidrich, som framfört att Konsumentverket enligt honom har brustit på ett antal punkter.

Som Ehandel tidigare har berättat avsåg anmälan bland annat bristande ärendehantering, något avsändaren tycker har försvårat granskningen av myndighetens verksamhet. EcoSwe har - precis som branschkollegan Snusbolaget - även ansett att Konsumentverket har drivit en agenda för att försvåra för e-handlare som säljer tobaksprodukter. Myndigheten har å sin sida tyckt att det finns oklarheter angående om en nätbutik kan räknas som ett försäljningsställe i lagens mening, varför det behöver förtydligas vilka regler som ska gälla.

Annons

LÄS ÄVEN: E-handlare i protest mot stämning - “ytterst aggressivt”

Sedan vi publicerade artikeln ovan har Patent- och marknadsdomstolen kommit med en dom i en tvist mellan Snusbolaget och Konsumentverket, där det bland annat fastslogs att en nätbutik räknas som ett försäljningsställe.

LÄS ÄVEN: Snusbolaget jublar efter kampen mot KO: “Påverkar branschen”

Fortsatt oklart rättsläge enligt JO

Och nu har alltså JO sagt sitt om EcoSwes anmälan. JO inleder med att konstatera att Heidrich har “framfört en rad klagomål” och att man av olika skäl har valt att avgränsa bedömningen till några av dem. Därefter konstateras det bland annat att det tog över en vecka för Konsumentverket att diarieföra ett meddelande till myndigheten. I det aktuella meddelandet ställdes frågor till en jurist vid KOV, som bland annat ombads att regöra för  för myndighetens riktlinjer för försäljning av tobak på nätet.

För att offentlighetsprincipen ska kunna upprättas fullt ut är det avgörande att myndigheten registrerar inkomna handlingar skyndsamt. Jag är därför kritisk till att registreringen av de nämnda meddelandena dröjde, skriver ställföreträdande JO Cecilia Nordenfelt i beslutet.

JO påminner också om vikten av att anteckningar ska återspegla vad som sagts på möten och att det i vissa fall varit svårt att bedöma om handlingar borde ha registrerats eftersom de helt enkelt inte finns tillgängliga. När det gäller anklagelserna om att KOV skulle syssla med opinionsbildning mot tobaksprodukter på nätet, väljer man dock att gå på myndighetens linje.

Jag kan konstatera att rättsläget är oklart kring vad som är tillåten marknadsföring av tobaksvaror på webbplatser. Under sådana förhållanden får det anses ingå i KOV:s uppgifter att bidra till att rättsläget klarläggs. Jag finner därför inte skäl att uttala någon kritik mot myndigheten i denna del.

"Anmärkningsvärt"

EcoSwes vd Jacob Heidrich håller dock inte med om den bilden. Han anser dessutom att JO gjort det lätt för sig genom att endast kritisera Konsumentverket gällande hur myndigheten hanterar sitt diarium.

Annons

Man får ju en känsla att kritiken mot Konsumentverkets bristande diarieföring i detta fall var det enklaste att kritisera då dess uppenbara brist var anmärkningsvärd och lätt att bedöma. Att JO valde att inte bemöta att KOV bedriver opinion mot tobaksvaror på grund av att rättsläget är oklart är nog det jag saknar mest i domen från JO, skriver han i ett mejl till redaktionen.

Jag anser att JO-beslutet med kritik mot KOV på ett minimum utgör grund för interna diskussioner hos KOV kring transparens och myndighetens utövande av offentlighetsprincipen i praktiken. Att JO inte ser några problem med att myndigheten "bidrar till att rättsläget klarläggs" finner jag anmärkningsvärt då det inte kan anses ingå i Konsumentverkets uppdrag.

Ehandel har även sökt Konsumentverket.

Annons