Konsumentverket: ”Vi har inlett ett tillsynsärende mot Snusbolaget”

"Situationen inte optimal".

Tidigare i dag kunde vi berätta om Snusbolagets kamp för att få reda på vad som gäller när det kommer till marknadsföring av snus på nätet. Företaget vänder sig mot att Konsumentverket förslagit nya riktlinjer - som enligt Snusbolaget både drabbar e-handeln och går emot riksdagens beslut i frågan.

LÄS ÄVEN: Befarar stämning efter regelkaos: "Det är otroligt frustrerande"

Annons

Snusbolagets Markus Lindblad menar att Konsumentverkets förslag till uppdaterade marknadsföringsregler är utformade efter en "lagstiftning som inte finns", och Konsumentverket håller i ett mejl till redaktionen med om att det finns förbättringspotential.

Situationen när det gäller marknadsföring av tobaksvaror på internet är i dagsläget inte optimal, skriver Elin Häggeborn, jurist på Konsumentverket.

Konsumentverket har en tydlig uppfattning om vad som bör anses gälla, men det är förståeligt att tobaksbranschen upplever svårigheter då det finns olika tolkningar av definitionen ”försäljningsställe” i lag om tobak och liknande produkter, fortsätter hon.

Rättsliga åtgärder "inte uteslutet"

Från Snusbolagets sida hoppas man att det snart ska finnas en ny lag på plats och att den ska undanröja alla tveksamheter. När en sådan kan bli verklighet är oklart, men Konsumentverket arbetar för närvarande med att bearbeta de remissynpunkter som kommit in anseende det aktuella förslaget.

Och även om inga rättsprocesser har inletts hittills, så gör Snusbolaget av allt att döma rätt i att vara på sin vakt angående eventuella stämningar.

Vi har även inlett ett tillsynsärende mot Snusbolaget avseende bolagets marknadsföring av tobaksvaror på internet. Det är inte uteslutet att vi kommer att överväga att vidta rättsliga åtgärder, skriver Elin Häggeborn.

Konsumentverket inledde sitt tillsynsärende mot Snusbolaget den 10 oktober i år. Enligt myndigheten har e-handlaren ännu inte inkommit med något svar.

Annons
Annons