Konsumtionen föll igen – så handlade svenskarna i december

Två kategorier gick mot strömmen.

Hushållen höll igen även inför julafton, visar färska siffror från SCB. Konsumtionen minskade med 0,8 procent i december jämfört med november, i säsongsrensade tal.

Och jämför man med december 2021 var hushållskonsumtionen 1,8 procent lägre, mätt i kalenderkorrigerade siffror och fasta priser.

Annons

Vinnarna och förlorarna

Allra sämst gick det för detaljhandel med brett sortiment, mest livsmedel och dryck, som minskade med 4,7 procent när december 2022 jämförs med motsvarande månad året innan.

Två kategorier gick dock rakt i motsatt riktning. Transporter och detaljhandel med och service av motorfordon, som ökade med 5,0 procent i fasta priser.

Annons