Köpte upp konkurrent – närmar sig 60 miljoner: ”Strategiskt”

"Ökad omsättning och skalfördelar".

Skidspecialisten Skicom, med e-handeln Udensport.se samt två butiker i Göteborg, tar mark. Och det rejält. Något som står klart när vi tar oss en titt i bolagets senaste bokslut.

Nettoomsättningen ökade med hela 78 procent under det brutna räkenskapsåret 2022/2023, juli till juni. Från 33,1 till strax över 59 miljoner kronor. Men den branta ökningen har sin förklaring.

Annons

Företaget har under året förvärvat en konkurrent i Skidsport Bromma, som förutom en fysisk butik även säljer online via Skidsport.nu.

Ett strategiskt förvärv som framgångsrikt har integrerats i vår verksamhet med bra utfall. Detta har medfört ökad omsättning och skalfördelar under räkenskapsåret, skriver bolaget i sin årsredovisning.

Högt prioriterat

Även på sista raden lyckas det Göteborgsbaserade företaget leverera positiva siffror, även om man backar något. Resultatet, efter finansiella poster, landade på 4,6 miljoner. Att jämföra med 5,7 miljoner kronor föregående år.

Trots den utmanande konjunkturnedgången med hög inflation och stigande räntor, har verksamheten visat fortsatt god organisk tillväxt och förbättrad lönsamhet inom alla affärsområden. Det är tydligt att skidåkning och skidutrustning är högt prioriterat hos konsumenten, likaså att bli erbjuden service och expertis inom området, både fysiskt och online.

Annons