Kostnaderna rusade – då förlorade e-handlaren 3,5 miljoner

Prisökningar och svag valuta krossade marginalerna.

Den Gislavedsbaserade e-handlaren Leksakscity lyckades öka omsättningen, men vände en knapp vinst till röda siffror under 2022, visar bolagets senaste årsredovisning.

De säljer leksaker, barnrumsinredning, spel och barnutrustning och gjorde så för 34,6 miljoner kronor under förra året. En ökning från 2021 års 29,4 miljoner.

Annons

Men på sista raden vände det åt fel håll. Den tidigare vinsten på 36 031 kronor blev till en förlust på drygt -3,5 miljoner. Som många andra handlare drabbades bolaget hårt av både inflationen och den försämrade kronan. Det gjorde också att soliditeten rasade från 21 till 1 procent.

Under räkenskapsåret 2022 påverkades företaget väsentligt av leverantörers prisjusteringar, samt valutakursförändringar. Detta resulterade i negativ resultatpåverkan, skriver bolaget i rapporten.

Stora kostnadsökningar

Där kan vi också mycket riktigt se att kostnaden råvaror och förnödenheter sköt i höjden, från tidigare -16,6 till -21,7 miljoner. Även övriga externa kostnader ökade från -9,3 till -13,1 miljoner.

De totala rörelsekostnaderna uppgick till -38,8 miljoner under 2022, att jämföra med -29,5 miljoner under 2021.

Annons