Kräftgång för handeln i maj – men inte nattsvart

Handelns försäljning kärvade något i maj.

Det är tuffa ekonomiska tider. Inflationen rusar och köpkraften minskar som bekant. Och det märks nu i detaljhandelns försäljning.  Försäljningsvolymen minskade totalt med 0,6 procent i maj, jämfört med månaden innan, visar färska SCB-siffror.

Sällanköpsvaruhandeln och dagligvaruhandeln, exklusive Systembolaget, uppvisar negativa utvecklingstal på både månads- och årsbasis, enligt den preliminära statistiken, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Annons

Sällanköpsvaruhandeln backade i maj med 0,3 procent och dagligvaruhandeln, exklusive Systembolaget, var ned med 1,3 procent. Samtidigt sjönk detaljhandelns försäljningsvolym med 2,3 procent – och sällanköpsvaruhandelns med 2,8 procent. Dagligvaruhandeln, exklusive Systembolaget, var ned med 1,0 procent.

Ökning över tid

Men om vi tittar på den längre perioden, mars till maj, så ökade istället detaljhandelns försäljning med 1,6 procent, jämfört med den föregående tremånadersperiod, alltså december till februari.

Sällanköpsvaruhandeln var, med motsvarande jämförelsedata, upp med 0,5 procent. Dagligvaruhandeln, exklusive Systembolaget, var å andra sidan ner med 0,1 procent.

Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser ökade med 4,8 procent i maj 2022 jämfört med maj 2021. Sällanköpsvaruhandeln ökade med 2,9 procent och dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget ökade med 8,9 procent, skriver SCB.

Annons