Kraftigt ras för e-handeln med mat: ”Blivit allt tuffare”

Kunderna köper färre eller billigare varor.

Dagligvaruhandeln backade rejält under 2022, visar siffror från Svensk Daglivaruhandel. I alla fall när siffrorna rensas för prisökningar. Då ska försäljningen ha backat med 5,6 procent under året.

Men historien är en annan om man inte gör det. Då såg man istället en kraftig försäljningsökning med 5,7 procent, jämfört med 2021. Bara i december landade tillväxten på 7,6 procent. Men, återigen, med rensade siffror ska försäljningen ha fallit med 10,6 procent under årets sista månad.

Annons

Rensat för prisökningar har 2022 har varit ett historiskt svagt år för svensk dagligvaruhandel. När pengarna i plånboken räcker till mindre på grund av prisökningar blir konsumenterna mer priskänsliga. Vi ser ett förändrat konsumentbeteende där det köps färre eller billigare varor. Samtidigt möter butikerna högre kostnader i flera led och det har blivit allt tuffare för en bransch som redan har låga marginaler, kommenterar Karin Brynell, vd på Svensk Dagligvaruhandel, siffrorna.

Den dystraste utvecklingen såg e-handelsförsäljningen, som föll med 17 procent under 2022. Hemleverans backade med 10,3 procent och upphämtning i butik med hela 23,7 procent. Men e-handeln har samtidigt tagit ett rejält kliv framåt, jämfört med innan restriktionerna.

Under 2022 öppnade samhället upp igen efter pandemin och konsumenterna sökte sig tillbaka till butikerna. Som en följd av det har e-handeln minskat, men från höga nivåer. E-handelsandelen för året landade på 4,5 procent, vilket kan jämföras med 2019 då den uppgick till 2,6 procent, säger Karin Brynell.

Dagligvaruhandeln 2022:

Total försäljning, +5,7 %
Butiksförsäljning, +7,1 %
E-handelsförsäljning, -17 %
E-handel med hemleverans, -10,3 %
E-handel med upphämtning i butik, -23,7%
E-handelsandel, 4,5%

Annons