Kraschade från 500 till 15 miljoner – nu kämpar de för sin överlevnad

Både efterfrågan och priserna kollapsade.

Helsingborgs-baserade Medea, som säljer skyddsutrustning och förbrukningsartiklar inom det medicinska området, täljde guld på sina produkter under pandemin. År 2020 uppgick omsättningen till 317 miljoner kronor och ökade till 498 miljoner under 2021. Båda åren gjordes dessutom ett resultat, efter finansiella poster, på drygt 100 miljoner kronor.

Men sen kom kraschen. Under 2022 rasade affären ihop helt. Omsättningen skrevs till i sammanhanget blott 15,5 miljoner och plötsligt gjordes en förlust på -23 miljoner. Och den 8 april i år försattses bolaget i rekonstruktion.

Annons

Rusningen under pandemin hade förbytts till en rejäl smäll.

Under det senaste året har bolaget mött betydande utmaningar. Under verksamhetsåret blev det tydligt att marknadsrelaterade bi-effekter av Covid-19 resulterade i en mycket dramatisk och plötslig avmattning i efterfrågan på bolagets kärnprodukt. Främst på grund av högra lagersaldon hos befintliga kunder och övriga marknadsintressenter, skriver man i årsredovisningen för 2022.

Medea säljer inte bara till privatpersoner via e-handel, utan levererar även till företag samt kommuner och regioner. Även där tvärdog affären.

Men eländet slutade inte där. För inte nog med att efterfrågan föll ihop, även priserna rasade kraftigt.

Den plötsliga och oproportinerligt höga tillgången på bolagets kärnprodukt på den europeiska marknaden innebar inte bara att försäljningsvolymen avtog, utan även att marknadspriserna föll med så mycket som 95 procent. Denna tillfälliga nedgång i försäljningen har påverkat bolaget betydligt under verksamhetsåret. Stora delar av bolagets negativa resultat kan tillskrivas försäljning av produkter under inköpsnetton.

Medeas huvudprodukt har länge varit nitrilhandskar, alltså undersöknings- och skyddshandskar. Och behovet av dessa kollapsade alltså efter att pandemin var över.

Ställer om och breddar affären

Därför har man gjort ett försök att bredda sortimentet, men det har inte fått den effekt man hoppades på.

Bolaget har från början haft en långsiktig plan för att diversifiera sitt produktsortimen och nå nya kundgrupper. I linje med denna strategi har bolaget investerat betydande resurser i att bygga en helt ny systemplattform för att effektivisera sin försäljningsmodell och utöka sitt produktsortiment. Det för att bättre kunna betjäna både företagskunder och konsumenter. Trots de resurser som lagts ned, och den pågående omställningen, har resultatet för året påverkats negativt på grund av den kraftiga och dramatiska minskningen i efterfrågan.

Annons

Medea ansökte om och fick därför ett betalningsanstånd för skatter, som i inledningen av april i år uppgick till 30 miljoner kronor.

Bolaget är i behov av kapitaltillskott och en kraftigt förbättrad lönsamhet under 2023 för att undvika problem med den fortsatta driften, skriver man i årsredovisningen och fortsätter:

Det är av avgörande betydelse att bolaget lyckas säkerställa tillräcklig finansiering och öka sin lönsamhet för att hantera dessa finansiella risker och säkerställa en stabil framtid.

Nu har vi inte de officiella siffrorna för 2023, men av utfallet att döma lyckades man alltså inte vända affären i den utsträckning som hade krävts. Därför sätts nu hoppet till en rekonstruktion - en sorts hjärt- och lungräddning för företag där vissa skulder kan komma skrivas ned kraftigt, om borgenärerna är med på tåget.

Petter Vaeren, 7 Wise Advokater, har utsetts till rekonstruktör i ärendet.

Annons