Kravet: Skrota momsen – för mer hållbar konsumtion

"Det måste löna sig att producera och konsumera hållbart".

Ett sätt att få människor att konsumera mer hållbart är ekonomiska incitament. Därför kräver Axfood nu att momsen ska skrotas, eller åtminstone halveras, på hållbar mat. Koncernen argumenterar för att både konsumenterna, lantbruket och miljön skulle bli vinnare på ett sådant upplägg.

Det måste löna sig både att producera och konsumera hållbart. I en tid då hållbarhetsutmaningarna är större och mer akuta än någonsin behöver svenska politiker visa handlingskraft och prioritera åtgärder som gynnar miljön utan att drabba hushållens plånböcker. En lägre momssats för hållbarhetsmärkta livsmedel är ett effektivt sätt att styra utvecklingen åt rätt håll, säger Klas Balkow, vd och koncernchef på Axfood, i ett uttalande.

Annons

Många produkter som är märkta som hållbara är i dag ofta dyrare än andra. Något som även EU-kommissionen har noterat. De lyfter just fram momsen som ett verktyg att plocka fram ur lådan, för att få fler att producera och konsumera mer hållbart.

Axfoods förslag är därför att halvera momsen på hållbarhetsmärkta varor från 12 till 6 procent. Men de ser allra helst att den tas bort helt.

När matpriserna nu stiger är risken stor att hållbarhetsmärkt mat prioriteras bort i större utsträckning än tidigare. Den stigande matprisinflationen och EU-kommissionens tydliga ställningstagande kring matmoms gör det angeläget att så snart som möjligt förändra den svenska matmomsen så att den gynnar hållbar mat genom prissänkningar för konsumenter, säger Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood.

De vill också se att det sker snart, då runt 30 procent av utsläppen av klimatpåverkande växthusgaser sägs komma från matproduktionen globalt.

Det behövs ett mer hållbart matsystem, med förändringar både vad gäller hur maten produceras och vad som konsumeras. Förändringarna måste till både i livsmedelskedjan, konsumentled och i politiken. Men just nu är tempot i den gröna omställningen alldeles för lågt, säger Åsa Domeij.

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev?

Tack!