Krisdrabbade Footway fyller kassan: ”Helt avgörande”

Rekonstruktionen kräver mer kapital.

Krisdrabbade Footway kämpar på med sin rekonstruktion som inleddes den 25 juli. Framför allt så har försäljningen av sportskor dippat.

Nu står det också klart att Footway kan ta in 20 miljoner kronor i en nyemission. Men det rör sig om lån.

Annons

Det akuta likviditetsläget resulterade i att det inte fanns förutsättningar att invänta den finansiering som bolaget tidigare offentliggjort. Styrelsen i bolaget har i dag, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat genomföra en riktad emission av konvertibla lån om sammanlagt 20 miljoner kronor, skriver Footway i ett pressmeddelande.

"Viktig finansiering"

Målet med att ta in nytt kapital är att stärka bolagets likviditet under rekonstruktionen.

Styrelsens samlade bedömning är att det är avgörande för en framgångsrik rekonstruktion att säkra denna finansiering utan dröjsmål och att därmed en riktad emission ligger i bolagets och samtliga aktieägares intresse, skriver bolaget.

Annons