Låg lojalitet när kunden går online – ”en helt ny spelplan”

"Finns forskning som visar på det".

I den rådande coronapandemin har många valt att isolera sig och till följd av det har fler än normalt valt att e-handla sin mat. Flera kedjor har vittnat om en stor efterfrågan i e-handeln och nyligen klargjorde Svenskt Dagligvaruindex att våren har inneburit rekordsiffror för e-handeln med livsmedel.

LÄS ÄVEN: E-handeln med mat exploderade - ökning med över 100 procent

Annons

"Ingen nyhet att kunderna lätt byter"

Men skiftet till e-handel innebär inte att kunden automatiskt fortsätter att handla hos sin vanliga livsmedelsbutik. I en ny undersökning som YouGov gjort på uppdrag av handelstechföretaget StrongPoint var det bara 13 procent av de tillfrågade som tyckte att det var viktigt att e-handla mat från samma kedja som när man handlar i fysisk butik.

Vad gäller lojalitet inom e-handel så är det ingen nyhet att kunderna lätt byter mellan online-leverantörer, det finns forskning som visar på det. Studier visar att konsumenter ofta väljer att börja handla mat online hos samma kedja som de ofta besöker offline. Kunderna litar mycket på sin erfarenhet från sina föredragna fysiska butiker, men med växande erfarenhet och ju bekvämare och säkrare de känner sig med att handla online, desto mer benägna är de att testa andra alternativ och desto viktigare blir andra kriterier, som leverans, pris, sortiment och så vidare, säger Svetlana Kolesova, forskare inom marknadsföring och konsumentbeteende på Handelshögskolan i Stockholm.

Delvis beror det på att kostnaderna att byta generellt är låga, det vill säga det kostar inte mycket tid, energi eller pengar, fortsätter hon.

Kan ge tuffare konkurrens

Även tidigare undersökningar av StrongPoint har visat på ett ganska svalt intresse bland e-handelskunderna för att vara lojala till sin ordinarie butik. Faktum är att andelen lojala kunder har ökat något i den senaste undersökningen, vilket uppges vara drivet av att fler pensionärer tycks ha hittat till nätet. Siffrorna visar att äldre personer i högre utsträckning än andra e-handlar från sin vanliga livsmedelsbutik.

Det är dock fortfarande relativt låga nivåer vi talar om. Det i sin tur lämnar öppet för en helt ny spelplan inom dagligvaruhandeln. Utvecklingen inom e-handeln med dagligvaror kommer nu att bli än mer spännande och här kommer vi sannolikt att se en än tuffare konkurrens om marknadsandelar, kommenterar Amanda Cremon, Marketing Director på StrongPoint.

Den aktuella undersökningen genomfördes den 15-17 maj i år. Totalt genomfördes 1011 intervjuer med vad som ska vara ett riksrepresentativt urval av kvinnor och män i åldern 18 år och uppåt.

Annons