Lager i utlandet – så skattar du: ”Kännbara straffavgifter”

"Ingen garanti".

Det är som bekant deklarations- och momstider. Något som kan vara extra knepigt för e-handlare som har lager i utlandet. Och det är även en del att hålla koll på om man säljer via en marknadsplats, exempelvis Amazon, med lager ute i Europa.

Vi har återigen tagit hjälp av skatte- och momsexperten Vanja Lazic på Svea Bank för att få rätsida på vad som gäller. I vår senaste momsartikel rätade hon ut frågetecknen kring vad svenska e-handlare ska tänka på när de redovisar försäljning i andra EU-länder.

Annons

Men hon berörde inte lageraspekten. Det ska vi grotta lite i nu.

Har man ett eget utlandslager med egen personal så måste man registrera sin e-handel i landet där lagret ligger. Säljaren är alltså skyldig att betala skatt i det aktuella landet och har det fulla ansvaret för att ha kontroll över varor som de äger, säger Vanja Lazic.

Kan bli fel ändå!

E-handlaren anses nämligen alltid äga sina varor tills de har blivit sålda. Att sälja sina varor via en marknadsplats och därmed ha sina varor på marknadsplatsens lager kan dock underlätta momsredovisningen.

Marknadsplatser och andra ombud som e-handlare anlitar brukar hjälpa e-handlare, som säljer på marknadsplatsen, med momsregistrering i aktuella länder, men det är ingen garanti för en felfri redovisning.

Som e-handlare är det därför alltid viktigt att ha insyn i momsregistreringen. För det är inte helt ovanligt att det uppstår redovisningsfel när varor flyttas mellan en marknadsplats olika lager. Inte sällan mellan exempelvis Tyskland och Tjeckien, där Amazon har stora centrallager.

Lager på lager – ställer till det

Vanja Lazic och Svea Bank stöter varje år på sådana felaktigheter där mellanhanden, exempelvis en marknadsplats, har missat att notera att varor har flyttats mellan lager i olika länder.

Det medför en felaktig eller utebliven redovisning. Om felen inte åtgärdas i tid riskerar e-handlaren att åka på dryga förseningsavgifter.

Det är alltså inte säkert att mellanhanden gör allt rätt, med det är alltid du som säljare som bär det yttersta ansvaret, säger Vanja Lazic och fortsätter:

Annons

Varuförflyttningar mellan länder ska alltid redovisas. Man måste dels redovisa vilket land som varan har skickats ifrån och sedan momsredovisa varan i det land som varan säljs i.

Kännbara straffavgifter

I Sverige är avgiften för utebliven momsredovisning harmlös, och ligger på 625 kronor för företag. Men i andra länder baseras straffavgiften på dröjsmålsränta på uteblivet momsbelopp.

Med andra ord kan det utomlands bli riktigt kännbara straffavgifter, avslutar Vanja Lazic.

Artikeln i korthet (AI-genererad punktlista):

1. Om man har ett lager utomlands är man skyldig att betala skatt i det landet.

2. E-handlaren äger sina varor tills de har blivit sålda.

3. Marknadsplatser kan underlätta momsredovisningen, men garanterar inte att den är felfri.

4. E-handlare bör alltid ha insyn i momsregistreringen för att undvika redovisningsfel.

5. Det är vanligt med redovisningsfel när varor flyttas mellan lager, särskilt i internationella sammanhang.

6. Men säljaren bär alltid det yttersta ansvaret för korrekt momsredovisning, oavsett mellanhands agerande.

7. Alla varuförflyttningar mellan länder ska redovisas korrekt.

8. Straffavgifter för utebliven momsredovisning varierar mellan länder och kan bli betydande.

Annons