Lågpriskedjorna går starkt – ”ökat lågprisfokus”

Detaljhandelns försäljning växte med 5,3 procent.

Det är fortsatt övervägande dystra, mörka moln över handeln, enligt en ny prognos från undersökningsföretaget HUI Research, som ägs av Svensk Handel. Försäljningsprognosen för hela detaljhandeln, mätt i fasta priser, landar på -7 procent i år – och på -1,5 procent nästa år.

Prognoserna för detaljhandeln har skruvats ned något för 2024. Kostnadernas toppnivå slår mot konsumtionen senare och blir mer ihållande än i tidigare scenario. Hushållens förväntade köputrymme påverkas därmed negativt. I dagligvaruhandeln förväntas prisutvecklingstakten fortsätta avta framöver och landa på 12 procent för 2023. Någon bred prisminskning på livsmedel ligger inte i korten under kommande år, kommenterar Joakim Wirén, analytiker på HUI Research.

Annons

"Utvecklades starkt"

Men det är inte nattsvart i alla delar av handeln. Detaljhandelns försäljning växte exempelvis med 5,3 procent under årets andra kvartal. I löpande priser väntas den totala detaljhandeln växa med 1 procent under helåret. Dagligvaruhandeln förväntas växa med -8 procent, medan sällanköpsvaruhandeln väntas vara ned med -4 procent.

De kapitalintensiva branscherna som utvecklades starkt under pandemin är och kommer fortsatt att vara under press ett tag till. Konsumenterna visar minskad köpaptit i de branscher där produkterna är dyrare och köpen i större utsträckning finansieras med lån. Tuffast blir kommande år för bolag som har haft en svag ekonomi under de senaste ekonomiskt goda åren. Butiker med brett sortiment fortsätter att gå starkt, vilket styrker trenden med ökat lågprisfokus bland konsumenterna, kommenterar Emma Hernell, vd på HUI Research.

Räntan blir avgörande

Prognosen för BNP och Sveriges ekonomi revideras upp till -1,1 procent för 2023. Hushållens konsumtion drar fortsatt ned förväntningarna på ekonomin – och prognosen ligger kvar på -3,5 procent för 2023.

Riksbankens agerande med räntan blir avgörande för hur nedpressade hushållen blir och i förlängningen effekterna på konsumtionen och landets ekonomi, skriver HUI.

Annons