Lindex växer – e-handeln ökade med nära 9 procent

"Vårt nya högautomatiserade omnilager".

I ett ganska bistert ekonomiskt klimat så fortsätter Lindex att leverera tillväxt. För årets första kvartal så ökar butikskedjan både i butik och på nätet.

Försäljningstillväxten blev 2,7 procent i lokala valutor och 4 procent i svenska kronor. Butiksförsäljningen ökade med 1,8 procent och e-handeln med 8,9 procent. Detta innebär att nära 23 procent av försäljningen nu är digital för kedjan.

Annons

Vi fortsätter vår fina försäljningstillväxt under första kvartalet och ökar försäljningen i såväl våra fysiska butiker som digitala kanaler, med en stärkt digital andel. Dam var vårt starkaste affärsområde med en försäljningsökning på 7,4 procent. Det är också glädjande att vi tar ytterligare marknadsandelar och fortsätter växa med både nya och aktiva kunder samt ökar snittköpet, trots tider med minskad köpkraft, säger företagets vd Susanne Ehnbåge i en kommentar.

Omsättningen skrivs till 130,6 miljoner euro, upp från 126,5 året innan. Och rörelseresultatet går från 5,6 till 7,6 miljoner euro.

Den digitala transformationen för bolaget fortsätter nu.

Ett avgörande steg är implementeringen av vårt nya högautomatiserade omnilager, vilket vi planerar och ser fram emot att ta i drift under hösten. Vi arbetar även intensivt med vårt digitala butiksprogram, med bland annat utrullning av nytt mobilt kassasystem och RFID-teknologi, för att förbättra kundupplevelsen ytterligare. Vi fokuserar också på att digitalisera vår leverantörskedja för att öka flexibiliteten och minska ledtiderna, säger Susanne Ehnbåge.

Annons