Ljusglimtar i hårt pressad ekonomi: ”Kronan är krockkudde”

Svenskarna är kraftigt belånade.

Ekonomin har som bekant bromsat in rätt rejält sedan slutet av 2022. Svensk BNP väntas minska med 0,4 procent i år.

De svenska hushållens finansiella skuldsättning är mycket hög och hushållens räntebindning är kort bland jämförbara länder. I kombination med inflationschocken har detta påverkat främst varukonsumtionen negativt, kommenterar Mats Kinnwall, chefekonom på Teknikföretagen.

Annons

"En krockkudde"

Och den låga globala tillväxten väntas påverka exporten negativt, enligt Industriekonomernas konjunkturrapport.

Den relativt låga globala tillväxten gör att även exporten påverkas negativt, trots att den svagare kronan delvis fungerat som en krockkudde, säger Kerstin Hallsten, chefekonom på Industriarbetsgivarna.

Även investeringarna i fastigheter faller markant. Svenskarna är inte heller särskilt köpsugna.

Någon omedelbar konsumtionsfest står inte för dörren i Sverige. Men en stor del av anpassningen i Sverige har redan skett. Därför väntas inte BNP fortsätta att falla under 2024. Under nästa år fortsätter dessutom inflationen att avta, vilket ger chans till gradvis ökning i reallöner och att räntorna kan börja sänkas, säger Mats Kinnwall.

Ökad produktion

Framåt kan vi alltså se en viss ljusning.

Under 2024 räknar vi med att industriproduktionen ökar något eller med 1 procent drivet av energi- och försvarsindustri, samtidigt som årets omfattande produktionsfall för basindustrin upphör. Stark energi- och försvarsindustri är även en av orsakerna till att BNP inte väntas falla under 2024, kommenterar Kerstin Hallsten.

Sysselsättningen bedöms minska något nästa år, samtidigt som arbetslösheten ökar från 7,9 procent i år till 8,4 procent under 2024. Vidare väntas KPI med fast ränta öka med 6 procent i år för att nästa år falla tillbaka till 2,4 procent i genomsnitt.

Annons
Annons