Lönsamheten faller för Kjell & Company – kan inte höja priserna

Återhållsamma konsumenter och ökande kostnader.

Kjell Group täljer guld på sina elektroniktillbehör. Men 2023 blev en något tuffare historia för koncernen, som utöver Kjell & Company även äger e-handlaren Av-Cables.

Bolagets rykande färska rapport visar att omsättningen minskade för helåret från 2,6 till 2,5 miljarder kronor. Tittar vi enbart på det fjärde kvartalet så syntes en lätt krympande försäljning där med, från 762 till 761,9 miljoner.

Annons

Årets julhandel blev en besvikelse för branschen som helhet, samtidigt lyckades Kjell Group nå en försäljning i linje med föregående år och ett kassaflöde som fortsatt minskar vår skuldsättning, säger Andreas Rylander, vd på Kjell Group, i en kommentar.

Rörelseresultatet, sett till helåret, backade även det. Här från 117 till 59,6 miljoner kronor. Man lyckades alltså pricka lönsamhet även under ett svettigare år. Tittar vi på det fjärde kvartalet så mer än halverades rörelseresultatet från 52,5 till 22,1 miljoner.

Som vi tidigare kommunicerat möter vi alltjämt en återhållsam konsument, vilket gör att ökade kostnader i handelsledet fullt ut inte kan kompenseras genom prissättning. Under 2024 behöver vi därför bli mer effektiva som bolag, säger Andreas Rylander.

Har lanserat besparingsinitiativ

Man tror sig också ha hittat vägen mot förbättrad lönsamhet. Men exakt hur stora kostnadsbesparingar som ska göras framgår inte.

Pågående initiativ inom inköp och logistik förväntas påvisa positiva marginaleffekter och vi kommer att bredda liknande effektivisering och besparingsinitiativ till samtliga delar av verksamheten, såväl centralt som lokalt, säger Andreas Rylander.

Annons