Lönsamheten rusade för Webhallen – och kunderna kräver mer

Satsningen på e-handeln bar frukt.

Webhallen drygade ut kassan rejält under 2020. Omsättningen steg med 15,2 procent och landade på nästan 2,4 miljarder kronor under året. Men det var resultatet som imponerade allra bäst. Där ökade man nämligen med hela 36,4 miljoner kronor och stannade på 41,8 miljoner kronor. En stark bedrift av kedjan som drogs med förluster på över 40 miljoner kronor under 2017 och 50 miljoner under 2018.

Webhallen har påverkats starkt av pandemin i olika delar av verksamheten. Under året har försäljningen skiftat från den stationära delen till postorder, som även är den kanalen som växer snabbast, skriver bolaget i rapporten.

Annons

Det är alltså framför allt e-handeln som levererat kraftigt för kedjan under året. Och det är också här man lagt ned mest krut för att parera för restriktionerna - och utfallet blev minst sagt lyckat.

I butikskanalerna har åtgärder vidtagits för att främja Click & Collect-kanalen, som i snitt har en kortare besökstid i butik. Det är bland annat därför den kanalen har ökat sin andel av den totala butiksförsäljningen.

För att bemöta det förändrade konsumentbeteendet har Webhallen ökat antalet leveransalternativ i kedjan med samarbeten med last mile delivery-bolagen Budbee, Airmee samt Instabox.

Under det första kvartalet 2020 såg man redan då en tillväxt på 8 procent, tack vare en explosiv efterfrågan på produkter till hemmakontoret.

Det ledde till en stor förändring av försäljningsmixen på kort tid. Detta introducerade nya utmaningar kring varuförsörjning, skriver man.

De kategorier som ökade allra mest under året var Nätverk, Spel, Komponenter och Lek&Gadgets.

Sliter med tillgång

Webhallen, som ägs av Komplett, har i dag 20 butiker i Sverige efter att enheten i Malmö Mobilia stängdes i mitten av förra året. Dessutom fick man en ny vd, Henri Blomqvist, på plats i oktober.

Samtidigt verkar den fina formkurvan ha följt med in i det nya året och kunderna shoppar glatt vidare. Men precis som många andra elektronikhandlare sliter man ont med att svara upp på efterfrågan i tider där det råder halvledarbrist, containerbrist och ökande priser på råmaterial.

Annons

Den operativa verksamheten har börjat starkt med en stark säljtillväxt, tack vare en hög efterfrågan i marknaden. Framtida fokus handlar mycket om förbättrad varuförsörjning och tillgänglighet. Detta är två områden som identifierats av våra kunder, där vi ser stor förbättringspotential, avslutar man.

Annons