Lönsamma e-handlaren vände till förlust: ”Vidtagit åtgärder”

Ökningarna kostade skjortan.

Den Helsingborgsbaserade e-handlaren Tailor Store, som säljer måttanpassade kläder, kom från rekordåret 2021/22 med två nya toppnoteringar: En omsättning på 79 miljoner och ett resultat, efter finansiella poster, på 7 miljoner kronor.

Trots höga jämförelsetal lyckades man faktiskt växa på en av fronterna, försäljningen, under 2022/23. Omsättningen drog iväg till 86,6 miljoner kronor under verksamhetsåret. Men sedan var det slut på det roliga. Efter flera år med vinster, hade man plötsligt vänt till en förlust.

Annons

Ökade fraktpriser, högre personalkostnader samt även dyrare priser för den digitala marknadsföringen gör att företaget gör ett negativt resultat efter finansiella poster på -980 000 kronor, skriver man i årsredovisningen.

De är dock långt ifrån ensamma. Det tuffa makroekonomiska klimatet har kapat stora delar av branschens marginaler. Därför har man skruvat en hel del på verksamheten, för att få ordning på sista raden igen.

Tailor Store fortsätter att utveckla varumärket och har gjort justeringar i sättet att marknadsföra sig för att möta en omvärld påverkad av stigande priser. Företaget har även vidtagit åtgärder för att pressa ner inköpspriserna, fraktpriserna och även personalkostnaderna.

Utöver huvudkontoret i Helsingborg har man även produktion på Sri Lanka via dotterbolaget Tailor Store International Pvt. Här ser man också en del potentiella utmaningar framgent.

De osäkerhetsfaktorer som finns för framtiden är dels valutan i Sri Lanka, som påverkar inköpspriserna, och dels osäkerheten i försäljningsprognosen, skriver bolaget.

Annons