Lyft för sportkedjornas e-handelsbutiker – men allmänt tufft

Milt väder, solresor och mindre plånböcker plågar sporthandeln.

Hur går det för sporthandlarna i lågkonjunkturen? Det kan vi får reda på nu. Sportindex är nämligen här igen. Det är ett återkommande försäljningsindex från branschorganisationen Svenskt Sportforum. Även Handelns utredningsinstitut, HUI, hjälper till med indexet.

Så hur gick det då under fjärde kvartalet 2022? Det blev ett tapp på totalen. Försäljningen minskade med 7,5 procent. Det blev därmed också det fjärde kvartalet i rad med minskande försäljning i sporthandeln. Sett till hela förra året så rör det sig om en nedgång på 5,8 procent.

Annons

Samtidigt fick sig e-handeln ett lite lyft under perioden september till och med november. Men sett till hela kvartalet rör det sig om en försäljningsnedgång.

Tuffa jämförelsetal

Den allmänna nedgången måste också ses i ljuset av exeptionella jämförelsetal, enligt Svenskt Sportforum. Försäljningen återhämtade sig nämligen kraftigt i slutet av 2021 när fysiska butiker började att återhämta sig efter pandemin. Det var också en kall vinterperiod, vilket lockade många till köp av tjocka jackor och skidutrustning.

Tillsammans bidrog detta till att sporthandeln växte med över 20 procent under fjärde kvartalet 2021. Förhållandena var minst sagt inte lika gynnsamma under fjärde kvartalet 2022, som för konsumenterna i stället präglades av en krympande köpkraft samt oro kring ekonomin och omvärldsläget. Detta i kombination med mindre gynnsamma väderförhållanden skapade inte förutsättningar för en lika stark tillväxt i sporthandeln, skriver branschorganisationen.

Ökad kamp om konsumenterna

Svenskt Sportforum konstaterar också att den starka efterfrågan på inhemska fjällresor under pandemin avtog under förra året. Många svenskar lockades till solen istället.

Med återgången till ett normalläge har konkurrensen om konsumenternas tid och pengar blivit starkare. Sportaktiviteter och konsumtion i sporthandeln har i högre grad konkurrerat med kontorsarbetstid, utlandsresor, kulturevenemang, restaurangmiddagar och sociala tillställningar.

Annons