Lyko mer än dubblar vinsten – ”Vårt bästa resultat någonsin”

"Det känns fantastiskt att summera årets totala intäkter till över två och en halv miljard"

Lyko följer upp sin förra starka kvartalsrapport med ännu en. Under morgonen släppte skönhetsbutiken siffrorna för 2022 års fjärde kvartal och omsättningen under perioden landar på 764 miljoner med en försäljningstillväxt på 10,5 procent.

EBIT-vinsten uppgick till 29,5 miljoner kronor, att jämföra med 12,4 miljoner för samma period i fjol. Försäljningstillväxten bromsade dock in jämfört med det fjärde kvartalet 2021 och stannade på 10,5 procent (28,8).

Annons

Vår försäljningstillväxt i kvartalet sjunker något till följd av att vi inte varit lika aggressiva i våra aktiveringar och att vi möter tuffa jämförelsetal efter pandemin. Samtidigt är vår klara bedömning att vi fortsätter ta marknadsandelar i samtliga marknader, säger Lykos vd, Rickard Lyko.

Egna varumärken levererar

En av förklaringarna till framgången är Lykos satsning på egna varumärken. En portfölj som fortsätter att växa starkt och ger en fin effekt på bruttovinstmarginalen. Särskilt i butikerna där e-handlaren har stor möjlighet till exponering och säljstyrning.

Under året har vi byggt upp en organisation för att hantera vår växande varumärkesportfölj och vi ser redan positiva resultat, men arbetet har bara påbörjats och det mesta ligger framför oss, säger Rickard Lyko.

Sett till helåret kan Lyko även där visa upp starka siffror. Omsättningen uppgick till 2 487 miljoner kronor och rörelseresultatet (EBIT) för helåret landade på 56,4 miljoner.

Det känns fantastiskt att summera årets totala intäkter till över två och en halv miljard och en försäljningstillväxt på 16 procent. I fjärde kvartalet förbättrar vi både EBIT-resultatet och marginalen vilket resulterar i vårt bästa resultat någonsin, säger Rickard Lyko.

Annons