Lyko sprängde miljarden – online står för 74 procent

"Totalt 0,6 procent returer".

Idag redovisar Lyko sina siffror för det fjärde kvartalet och helåret 2019. Företaget har lyckats spränga miljardgränsen och e-handeln står för 74 procent av omsättningen.

Under det sista kvartalet landade omsättningen på drygt 373 miljoner kronor, jämfört med 292 miljoner under samma period året innan. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 7 miljoner kronor, jämfört med 6,9 miljoner under Q4 2018.

Annons

För helåret summerar skönhetsföretaget en försäljning på drygt 1,1 miljard kronor, vilket kan jämföras med cirka 933 miljoner kronor under 2018. Rörelseresultatet landade på 21 miljoner kronor, jämfört med minus 9 miljoner föregående år.

Lykos positiva utveckling fortsatte under fjärde kvartalet med en total tillväxt om 27,7 procent. Kundtillströmningen i Online utvecklades starkt med en försäljningstillväxt på 41 procent vilket motsvarade 74 procent av den totala omsättningen. Lyko gjorde återigen försäljningsrekord under Black Week-veckan och som mest omsatte enskilt 110 miljoner som mest gjordes över tre order i sekunden, skriver vd:n Rickard Lyko i rapporten.

Tillväxttakten för helåret landade på 26 procent vilket är högre än jämfört med föregående år.

Företaget har investerat i sin e-handelsplattform samt hoppat på den senaste trenden Live videoshopping.

Vi har under kvartalet lanserat flera uppgraderingar i vår tekniska plattform för att ytterligare stärka kundupplevelsen.

Vårt operativa kassaflöde har fortsatt utvecklats på ett positivt sätt då vi under hela året har haft stort fokus på att öka omsättningshastigheten i våra lager. Våra omkostnader fortsätter att sjunka i förhållande till försäljningen. Det har även varit stor fokus på returgraden i e-handeln och vi har därför valt att för första gången publicera vår returgrad vilken totalt för online uppgick till 0,6 procent under fjärde kvartalet.

Under kvartalet hade däremot de fysiska butikerna det lite kämpigare, men Lyko fortsätter att tro på sin fysiska verksamhet och lägger mycket värde i att finnas offline.

Vår tro är att de fysiska butikerna fortsätter att spela en viktig roll för den totala affären, inte minst varumärkesstärkande, säger Rickard Lyko och avslutar med:

Annons

2020 har inletts positivt med fortsatt god försäljningsutveckling. Detta kommer bli ytterligare ett händelserikt år!

Annons