Lykos e-handel krossade miljarden: ”Överträffade alla rekord”

"Åldersgruppen 65+ ökade med 337 procent".

Skönhetsföretaget Lykos försäljning ökade med 164 miljoner kronor under det fjärde kvartalet. Det är en ökning om cirka 44 procent. Omsättningen landade på 537 miljoner kronor. Rörelseresultatet (EBITDA) tog också ett rejält kliv framåt. Det steg med 77 procent och uppgick till nära 48 miljoner kronor.

Vi har lyckats öka resultatet kraftigt samtidigt som vi lyckats att bibehålla en hög tillväxttakt online under det fjärde kvartalet, skriver Rickard Lyko, vd på Lyko, i rapporten.

Annons

Lyko bedriver sin verksamhet både online och offline. I Sverige och Norge har företaget totalt 37 fysiska butiker, och e-handeln opererar på marknaderna Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Österrike, Polen och Nederländerna.

Vår rörelsemarginal i kvartalet har ökat till följd av rätt bemanning på lagret, återhållsamhet med timmar i butikerna samt en gynnsam fraktmix. Detta till följd av att vi flyttat ett fossilfritt alternativ högst upp i kassan, vilket många kunder varit villiga att betala för.

Under sista kvartalet ökade omsättningen i e-handeln med 68 procent och landade på 470 miljoner kronor. Och även här har rörelseresultatet skjutit i höjden. Det ökade med 200 procent och summerades till 42 miljoner kronor.

"72 miljoner besök online"

Sett till helåret 2020 ökade försäljningen nästan 500 miljoner kronor, och landade på drygt 1,6 miljarder kronor. Rörelseresultatet (EBITDA) gick upp med 40 procent och landade på 126 miljoner kronor.

2020 fokuserade vi på möjligheterna och jag är stolt över hur vi har lyckats att tillvara ta dem och stärka vår position inom hår och skönhet, fortsätter Rickard Lyko.

Vår största prestation under året är helt klart driftsättningen av vårt nya högautomatiserade lager och den spetskompetens som våra fantastiska medarbetare har utvecklat gällande kalibrering och optimering. Utan dem hade vi aldrig klarat att leverera de 3,1 miljoner kundorder som vi packade och skickade under året.

Under året har fördelningen av bolagets intäkter summerats följande - online står för 84 procent och den fysiska försäljningen för 16 procent.

Vi överträffade alla tidigare rekord och välkomnade över 664 000 nya kunder, där åldersgruppen 65+ ökade med hela 337 procent. Totalt summerade vi över 72 miljoner besök på lyko.com, skriver Rickard Lyko.

Annons

E-handelsverksamhetens försäljning steg med 69 procent under året och landade på 1,4 miljarder kronor. Rörelseresultatet ökade med 62 procent och uppgick till 99 miljoner kronor.

Vi har under året haft en kraftig försäljningstillväxt online, där Norge, Finland och Danmark ökar mest i procent men där Sverige fortsatt är störst i absoluta tal.

Arbetet med våra nyetableringar i Tyskland, Nederländerna, Polen och Österrike har gått bra men vi förväntar oss inga större försäljningsvolymer i närtid från dessa marknader. Vi håller fast vid vår expansionsmodell att startar försiktigt för att sedan snabbt växla upp och ta marknadsandelar så snart vi ser vad som säljer bra lokalt.

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev?

Tack!