Matbutikerna rasar – och tvärnit för e-handeln: ”Kraftigt negativ”

"De ökade priserna har ändrat konsumenternas köpbeteenden".

Försäljningen i dagligvaruhandeln ökade med 8,9 procent under mars månad, jämfört med samma period fjol. Men siffrorna är inte så muntra som de kan verka vid en första anblick.

Samtidigt ökade nämligen priserna på livsmedel och alkoholfria drycker med 19,7 procent, enligt SCB:s Konsumentprisindex.

Annons

Något som innebär att den prisjusterade försäljningsutvecklingen i dagligvaruhandeln kan estimeras till -10,8 procent.

Inflationen är fortsatt på en historiskt hög nivå, även om takten var något lägre i mars. De ökade priserna har tydligt ändrat konsumenternas köpbeteenden, de köper billigare eller färre varor, vilket gör att den prisjusterade försäljningsutvecklingen är kraftigt negativ. I över ett års tid, från mars förra året, har dagligvaruhandeln haft en negativ försäljningsutveckling, kommenterar Karin Brynell, vd på Svensk Dagligvaruhandel.

E-handeln backar

Försäljningen online minskade under mars månad med 7,7 procent, exklusive inflation. Hemleverans minskade med 1,3 procent och upphämtning i butik med 15,3 procent. Totalt uppgick e-handelns andel av dagligvaruförsäljningen till 4,6 procent i mars.

E-handelsförsäljningen fortsatte att minska under årets första kvartal. Andelen är dock fortfarande stabil, strax under 5 procent. Mars är också den första månaden då försäljningsutvecklingen möter jämförelsetal från en månad utan pandemirestriktioner, säger Karin Brynell.

Räknar vi in hela det första kvartalet backar e-handeln med 14,4 procent, jämfört med samma period i fjol, medan tillväxten var 10,7 procent i fysiska butiker.

Kalendereffekten beräknas till 0,9 procent för mars och till 0,5 procent första kvartalet. Justerat för prisökning och kalenderkorrigering estimeras försäljningsutvecklingen till -11,7 procent i mars och -11,4 procent för kvartalet.

Annons