Matbutikernas svängom – ökar för första gången på 18 månader

Oktober ett efterlängtad trendbrott.

Dagligvaruhandeln har tappat i volym sedan i april 2022. Men nu skymtas en vändning, om än en liten sådan.

Försäljningen i dagligvaruhandeln ökade med 6,8 procent under oktober, jämfört med samma månad i fjol. Det visar nya siffror från branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandels Dagligvaruindex.

Annons

Prisökningen för livsmedel och alkoholfria drycker uppgick under månaden till 6,6 procent enligt SCB:s Konsumentprisindex. Det gör att den prisjusterade försäljningsutvecklingen i dagligvaruhandeln kan estimeras till 0,1 procent.

Den prisjusterade försäljningsutvecklingen i dagligvaruhandeln var i oktober positiv för första gången sedan i april 2022. Då volymerna är på samma nivå som under oktober månad i fjol indikerar detta att det förändrade konsumentbeteendet har stabiliserats, säger Karin Brynell, vd på Svensk Dagligvaruhandel.

E-handeln ökar igen

Delar vi upp försäljningen i butik och online ökade matbutikerna med 6,9 procent i oktober jämfört med samma månad 2022. E-handeln såg en tillväxt på 4,6 procent medan hemleverans och upphämtning i butik ökade med 6,7 respektive 1,6 procent.

E-handelns andel av dagligvaruförsäljningen uppgick i oktober till 4,3 procent.

E-handelstillväxten på 4,6 procent är högre än på länge. E-handelsandelen är dock lägre än för två år sedan, även om den under året har stabiliserats strax över 4 procent, säger Karin Brynell.

Kalendereffekten beräknas till -0,2 procent för oktober. Den kalenderkorrigerade försäljningsutvecklingen uppgick därmed till 7,0 procent under oktober månad. Justerat för både prisökning och kalenderkorrigering estimeras försäljningsutvecklingen under månaden till 0,4 procent.

Annons