Mathandlarna på svältdiet – lönsamheten sjunker

Slår ifrån sig kritiken.

Lönsamheten i landets livsmedelsbutiker har halverats. Det rör sig om en minskning från 3,7 procent i marginal under första halvåret i fjol – till 1,7 procent under motsvarande period i år. Det visar ny statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB.

SCB:s siffror bekräftar det dagligvaruhandeln har sagt hela tiden, och motsäger det många politiker och opinionsbildare hävdat att dagligvaruhandeln passat på att höja priserna mer än nödvändigt och skott sig på inflationen, hävdar Karin Brynell, vd för Svensk Dagligvaruhandel.

Annons

I partihandeln och hos grossist var lönsamheten samtidigt ner från 4,9 procent till 4,1 procent. Sett till hela livsmedelsbranschen var det en nedgång från 6,2 procent till 5,8 procent.

Dagligvaruhandelns butiker verkar på en konkurrensutsatt marknad och har inte kunnat öka priserna i samma utsträckning som de själva fått kostnadsökningar. Det har därmed i själva verket motverkat ännu högre prisökningar och inflation.

Kritikerna menar att dagligvaruhandeln snarare har höjt priserna mer än nödvändigt – och använt inflationen som ursäkt för det.

Annons