Matsmart slog miljarden: “Jag är extremt stolt”

"I Sverige var tillväxten negativ".

Matsmart rapporterar nu sina siffror för 2023. Trots en orolig omvärld och en på många håll dalande e-handelsmarknad så lyckas bolaget generera tillväxt på de flesta marknader, dock inte Sverige.

Matsmarts siffror för 2023:

Annons
  • Omsättningen steg med 17 procent till 1043 miljoner kronor (889)
  • Resultat efter finansiella poster landade på -374 miljoner kronor (-422)
  • Koncernens soliditet uppgick vid årets slut till 80 procent (74)

2023 var ett tufft år, både för konsumenter som fick mindre pengar att röra sig med, och för e-handeln i stort med inflation och ökade kostnader. Tillväxten för mat online stannade av i Europa. På vissa marknader, i Sverige till exempel, var tillväxten negativ. Sett ur det perspektivet är jag extremt stolt över våra prestationer, säger företagets vd Peter Beckius.

Resultatet förbättrades något, men är fortsatt negativt. Planen är att nå lönsamhet, och förändringar som sjösattes i fjol har börjat ge effekt meddelar man.

Vi har en tydlig plan hur vi ska nå lönsamhet och vi ska fortsätta att jobba för att fler ska välja räddad mat först, säger Peter Beckius.

För 2024 rapporteras ökade vinster i Sverige och ett lönsamt Norden sägs vara inom räckhåll.

Efterfrågan på cirkulär mat i Norden fortsätter att vara stark och lönsamheten på ordernivå är god. Med ökade volymer kommer lönsamheten att fortsätta förbättras då vi får en positiv spiral i flera led. Matsmarts varumärke är starkt på våra hemmamarknader, säger Peter Beckius.

I Norden omsatte bolaget 678 miljoner kronor (605) och i DACH-regionen 334 miljoner (267). Detta samtidigt som Storbritannien ökade till 31 miljoner (18).

Annons