Mattorna sjunker från höga höjder: ”Står finansiellt starka”

Försäljningen backade med 9 procent.

Rugvista Group har haft svårt att konservera den fina formen från pandemin och lyckas inte få mattorna att flyga på samma sätt som innan. Försäljningen under tredje kvartalet sjönk från 141 till 128 miljoner kronor. Samtidigt backade rörelseresultatet från 23 till 16 miljoner.

Vårt fokus under större delen av året har varit att navigera de rådande marknads-förutsättningarna. Vi ser att våra initiativ för att säkerställa god lönsamhet har fallit väl ut och rörelsemarginalen för Q3 var 13,0 procent, kommenterar Michael Lindskog, vd på Rugvista, siffrorna.

Annons

Trots att siffrorna gick kräftgång var humöret ändå av det positiva slaget. Bolaget såg bland annat en viss återhämtning i kundefterfrågan mot slutet av kvartalet.

Oaktat årets utmaningar står vi finansiellt starka med en nettokassa om 54,7 miljoner och utan banklån. Vår finansiella ställning möjliggör också parallellt fokus på att driva vår strategiska agenda mot målet att vara navet för den europeiska mattbranschen, säger Michael Lindskog.

Dessutom har man sin roligaste försäljningsperiod framför sig.

Q4 och Q1 är våra viktigaste kvartal och jag är övertygad om att vi har förutsättningarna för att framgångsrikt navigera både de utmaningar och möjligheter som en högsäsong innebär.

Annons