Mattsäljarens nya giv i elkrisen: PR-flört med varma fötter

"Minska elräkningen med mattor".

"Sänk inomhustemperaturen utan att frysa om fötterna" - det är rubriken på Rugvistas senaste kommunikationskampanj.

Att konsumenterna fått mindre pengar över har inte undgått någon, en orsak till sämre ekonomi är de skenande elpriserna. Men istället för att acceptera en troligen minskad försäljningsvolym, till följd av höga energikostnader, så tänker Rugvista göra kommunikation av elkrisen och på så sätt bibehålla en bra försäljning.

Annons

Det finns sätt att minska energiförbrukningen och hålla kostnaderna nere som inte kräver stora och kostsamma investeringar. Att inreda med mattor är en förhållandevis billig investering som snabbt ger avkastning eftersom man kan sänka inomhustemperaturen utan att frysa om fötterna, skriver de i ett pressmeddelande.

De talar också till historien, innan vi hade tillgång till golvvärme och täta fönster och dörrar.

Mattan har historiskt sett använts för värme, komfort och skydd på flera håll i världen. I höst och vinter kan mattor vara ett sätt för hushållen att snabbt minska sina kostnader för uppvärmning vilket, för de flesta hushållen, utgör den absolut största delen av energikostnaden, säger Carin Terins, Chief design and Purchasing officer på Rugvista.

För varje grad man sänker inomhustemperaturen minskar energiförbrukningen för uppvärmning med ungefär fem procent. Har man mattor på golven kan man oftast sänka inomhustemperaturen ytterligare någon eller några grader, säger Carin Terins.

Annons