Megaförlust för Matsmart – röda siffrorna svällde rejält

Gjorde sitt första lönsamma kvartal i Sverige.

Matsmart fortsatte att blöda pengar under 2022. Maträddaren lyckades förvisso leverera en tillväxt på 23 procent, vilket innebar att omsättningen uppgick till 889 miljoner kronor. Men resultatet, efter finansiella poster, rasade samtidigt från -186 till -422 miljoner kronor. Det efter stora investeringar i tillväxt i Tyskland och en lansering i Storbritannien.

Nu jobbar man dock hårt för att vända förlusttrenden så snabbt som möjligt och det finns positiva tendenser redan nu.

Annons

Under 2022 har vårt huvudfokus i Norden legat på hållbar och lönsam tillväxt - och de åtgärder som vidtagits har redan gett resultat. Sverige blev lönsamt under det första kvartalet 2023. Det enskilt viktigaste bidraget till detta var flytten och automatiseringen av lagret i mars förra året. Genomförandet var fantastiskt - trots globala utmaningar i leveranskedjan blev lagret klart i tid och inom budget, säger Peter Beckius, vd på Matsmart, i ett uttalande.

Det första kvartalet 2023 var inte bara det första lönsamma kvartalet i Sverige för bolaget. Det var också den starkaste tillväxtperioden man haft någonsin.

Vi koncentrerar oss på det vi är bra på och kommer att vara redo att accelerera när konjunkturen vänder igen. Och som jag sa vid den här tiden förra året; hållbara erbjudanden som folk har råd med kommer fortsätta att ha en tydlig och viktig plats på marknaden, säger Karl Andersson, vd på Matsmart.

Matsmart hann under 2022 också med att plocka in 400 miljoner kronor i en runda ledd av SEB Private Equity. Det innebär att man totalt tagit in 1,35 miljarder i kapital genom åren.

Annons