Miinto käkar upp sitt aktiekapital – moderbolaget räddar

Stark tillväxt, stort minus.

Miinto AB, som driver modevaruhuset Miinto.se, rapporterar nu sina siffror för räkenskapsåret 2020/2021. För året som slutade den sista juli i fjol så omsatte Miinto 42,7 miljoner kronor. En ökning med hela 73 procent mot året innan.

Resultatet var dock inte lika upplyftande och slutade på minus 6 miljoner kronor för perioden. Något som bland annat förklaras med stora investeringar.

Annons

Under räkenskapsåret har Miinto AB gjort stora investeringar för att utöka bolagets marknadspositioner i Sverige i enlighet med koncernens övergripande strategi, skriver företaget.

Investeringarna ledde alltså till ett negativt resultat och även till att det egna kapitalet var förbrukat i slutet av juli förra året. Och i bokslutet framgår det att bolagets egna kapital understiger hälften av aktiekapitalet, vilket vi vet kan leda till konkurs.

Miinto AB är dock ett dotterbolag till det danska moderbolaget Miinto Holding.

Vid behov planerar moderbolaget att bidra med ekonomiskt stöd för att uppfylla dotterbolagets finansiella åtaganden, konstaterar man i årsredovisningen.

Miinto.se är en marknadsplats som samlar fysiska modebutikers varor på ett ställe. De sköter alltså marknadsföringen men även fotografering av produkterna som ska upp på sidan. Därmed vill de ge butikerna en extra försäljningskanal.

Annons