Miljardsmockan mot svenska jätten – tvingas höja priserna igen

Tunga brister och skenande kostnader.

Rusande råvarupriser och bristen på komponenter slår stenhårt mot Electrolux. Omsättningen under det tredje kvartalet sjönk från 32 till 30,9 miljarder kronor under perioden - och resultatet halverades från 3 till 1,5 miljarder.

Begränsningar i leveranskedjan, främst vad gäller tillgången på elektroniska komponenter påverkade produktionsutfallet negativt, som vi förväntade oss. Vi uppskattar att påverkan på produktionen uppgick till cirka 10 procent under kvartalet, säger Jonas Samuelson, vd på Electrolux.

Annons

Han berättar att affärsområde Nordamerika påverkades särskilt hårt på grund av trängsel i viktiga amerikanska hamnar. Samtidigt drabbades man även av högre kostnader då bland annat expresslogistik användes i högre utsträckning. En hög frånvaro till följd av coronaviruset ska även ha dämpat tillverkningen på marknaden.

"Ännu mer utmanande"

Men det tar inte slut här. Det fjärde kvartalet ser nämligen ännu svettigare ut än det tredje vad gäller tidigare nämnda bekymmer. Priserna fortsätter att öka, halvledarna är alltjämt svåra att få tag i och fraktkaoset fortgår.

Vi fortsätter att ha ett nära samarbete med leverantörer för att minska effekterna av den globala leveransbristen, men vi bedömer att det fjärde kvartalet kommer att bli ännu mer utmanande än det tredje kvartalet. Även om vi räknar med sekventiella förbättringar under 2022, förväntar vi oss att de utmanande förutsättningarna kvarstår för att möta en fortsatt stark efterfrågan, säger Jonas Samuelsson.

Därför planerar man nu för ytterligare prishöjningar under 2022 för att täcka upp för de ökade kostnaderna. Men bolaget tror inte att kunderna kommer att reagera alltför negativt på större prislappar.

Vi är också i färd med att tillkännage ytterligare prishöjningar på våra huvudmarknader eftersom vi är fast beslutna att kompensera för den accelererande kostnadsmotvinden även under 2022. Ett starkt produkterbjudande, med ytterligare betydande lanseringar under uppstart, ger oss förtroende för att konsumenternas efterfrågan på vårt innovativa produktutbud kommer att vara fortsatt god, säger Jonas Samuelsson.

Annons