Miljontapp och ny storförlust för smyckesmärket: ”Helt enligt plan”

Nytt fokus på Norden och eget varumärke.

Smyckesmärket och e-handlaren Safira gjorde ett rejält omsättningstapp under fjolåret. Enligt bolagets senaste årsredovisning sjönk försäljningen från 108,7 miljoner kronor 2021, till 86,5 miljoner 2022. Men, det är något som ska vara helt enligt plan.

I oktober 2021 tog nämligen företaget ett beslut att sluta sälja externa varumärken, och endast satsa på det egna varumärket Safira. Under 2022 valde man även, på grund av stigande inflation och pågående lågkonjunktur, att börja konsolidera verksamheten med fokus på den nordiska marknaden.

Annons

Den internationella satsningen bromsades under andra halvan av 2022 och i Europa finns negativ tillväxt sista året. I Norden visar företaget dock en positiv tillväxt, skriver bolaget i rapporten.

Tydligare fokus

Men även om försäljningen sjönk, så ligger rörelseförlusten (EBIT) kvar på ungefär samma nivå som föregående år och skrevs till -16 miljoner kronor.

Man konstaterar också i rapporten att det finns en risk för att företagets egna kapital kan komma att förbrukas under 2023, om verksamheten skulle fortsätta i samma riktning som under 2022.

Med anledning av detta togs ett beslut i oktober 2022 om en förändrad verksamhetsinrikting med tydligare kostnadsfokus och fokus endast på lönsamma marknader. Konkret innebär detta en minskad omsättning och kraftigt minskade kostnader kopplade till att driva omsättning, framförallt marknadsföringskostnader.

Även personalkostnader har setts över under årets som gått.

Styrelsen ser att förlusterna minskat, och företaget har börjat leverera på beslutad plan. Underskottet för januari till april 2023 har mer än halverats jämfört med samma period i föregående år, står det i rapporten.

Annons