Miljonvinsten kollapsade – men nu ska det vända för e-handlaren

Tekniska utmaningar blev dyrköpta.

Under 2021 köpte e-handlaren Protein.se världens då fjärde dyraste domän, Protein.com. Samtidigt passerade man för första gången drömgränsen 100 miljoner i försäljning. Men hur har det gått sedan dess?

Lite både och ska det visa sig. I sin rapport för det senaste räkenskapsåret (21/07-22/06) lyckades man nämligen växa omsättningen från 104 till 107 miljoner kronor. Resultatet, efter finansiella poster, gick dock rakt i motsatt riktning. En vinst på 11 miljoner från året innan hade förbytts till en vinst på blott 313 000 kronor.

Annons

Första halvan av verksamhetsåret kantades av tekniska utmaningar kring implementeringen av e-handelsplattformen och ERP (affärssystem, reds anm.), som hade påbörjats under föregående verksamhetsår. Den nya plattformen påverkade kortsiktigt lönsamheten negativt, men förväntas bära frukt till en bråkdel av kostnaden under åren som kommer, förklarar bolaget i rapporten.

Tajmningen var förstås extra olycklig, då helt nya omvärldsfaktorer också gjorde att andra kostnader ökade.

Andra halvan blev desto bättre rent försäljningsmässigt, även om lönsamheten inte följt försäljningsutvecklingen. Mot slutet av verksamhetsåret började även makroekonomiska händelser påverka lönsamheten negativt, när inflationen bidrog till prisökningar hos de flesta leverantörerna.

"Förväntas förbättras markant"

Vi kan bland annat konstatera på utgiftssidan att övriga externa kostnader ökade från 56 till 62 miljoner och att råvaror och förnödenheter drog iväg från 26 till 33 miljoner kronor.

Men med nya plattformen och affärssystemet på plats, samt en växande försäljning, verkar det ändå finnas gott hopp om att återigen få fart även på vinsterna.

Förväntningarna på framtiden är hoppfulla och lönsamheten förväntas förbättras markant, jämfört med detta året, skriver man i rapporten.

Annons