Minskad försäljning för Byggmax: ”Enligt förväntan”

"Effektivisering av verksamheten".

Byggmax har hamrat fast en ny rapport. Den här gången handlar det om årets första kvartal. Nettoomsättningen landade på 866 miljoner kronor, vilket var en nedgång med 9 procent från 952 miljoner året innan.

Valutakurseffekter har påverkat nettoomsättningen negativt med 0,5 procent. Koncernens jämförbara försäljning minskade med 9,1 procent, framgår det av bokslutet.

Annons

EBITA-förlusten ökade till -148 miljoner, från -125 miljoner året innan, medan EBITA-marginalen tickade in på -17,1 procent (-13,2). Under första kvartalet öppnades man även två nya butiker.

Det första kvartalet 2024 utvecklades enligt förväntan. Byggmax fokus på förstärkning av kunderbjudandet, effektivisering av verksamheten och anpassning av lagernivåer gav effekt. Förutom lägre kostnader är nettoskulden väsentligt lägre än motsvarande kvartal föregående år. Med fler butiker, lägre kostnader och optimerat varulager är Byggmax redo för en ny säsong, kommenterar vd:n Mattias Ankarberg.

Annons