Klassiska kedjan i konkurs i Sverige – efter försäljningsraset

Butikerna gick under och e-handeln har lagts ned.

Modevarumärket Esprit har försatts i konkurs i Sverige, efter flera år av vikande försäljning och tunga förluster.

Mellan 2021 och 2022 rasade omsättningen från 143 till 90 miljoner kronor och på sista raden noterades bolaget för en förlust på -6,5 miljoner kronor.

Annons

Efter att två butiker gått omkull i april har kedjan endast haft en enda franchisebutik kvar i landet, som i slutet av juni skyltade om till Holmlunds.

Även den svenska e-handeln har lagts ned. Man har haft fyra butiker i egen regi, också dessa kommer att bommas igen.

Vi kan inte ta emot nya order och vår webbutik kommer att hållas stängd tills vidare, är meddelandet som möter kunderna i webbutiken.

Christian Bergqvist vid CMS Wistrand Advokatbyrå, har utsetts till konkursförvaltare.

Början till slutet

Faktum är att det svenska bolaget var illa ute redan vid årsskiftet till 2022. En kontrollbalansräkning den 31 december 2021 visade att bolagets egna kapital understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet. Man beslöt dock att fortsätta verksamheten på en första kontrollstämma.

Vid årsskiftet till 2023 hade situationen inte förändrats. Det egna kapitalet var fortsatt förbrukat. Men under 2023 fick bolaget ett ovillkorat aktieägartillskott på 8 miljoner kronor, som gjorde att det egna kapitalet återställdes. Men räddningspaketet lyckades inte hålla bolaget flytande längre än ett år.

Början till förfallet ska vara att det tyska koncernbolaget inledde ett skyddsförfarande, ett konkursskydd, i mars 2020 på grund av covid-19-pandemin.

Pandemin resulterade i omfattande tillfälliga butiksstängningar i Europa och Asien, vilket bidrog till att ledningen vidtog åtgärder i form av ett skyddsförfarande då det tyska bolaget försattes i rekonstruktion. För Esprit Sweden AB innebar detta att företaget var tvungen att frångå det internprissättningsavtal som satts upp för koncernen och att bolaget fick eftersänka sina fordringar hos det tyska koncernbolaget, skriver Esprit Sweden AB, i årsredovisningen för 2022.

Annons

Trots tuffa förutsättningar verkar man haft ambitionen att satsa vidare på den svenska marknaden.

För att säkerställa den löpande verksamheten kommer bolaget att fortsätta arbeta med sin strategiska plan för att stärka företagets varumärkesidentitet och förbättra produktutbudet och prissättningen för att återställa företagets lönsamhet, framgår det av årsredovisningen.

Planen för att nå fler kunder

Man ska även ha ritat upp en plan exakt för hur man skulle börja plocka marknadsandelar igen. Det samtidigt som man fått ett allt större lönsamhetsfokus.

Koncernen har fokuserat på marknadsföringsaktiviteter för att på så sätt kunna nå ut till fler kunder. Dessa åtgärder är exempel på beslut som fattats för att på sikt kunna öka intäkterna och även lönsamheten.

Esprit Sweden flaggade även i rapporten för att kriget i Ukraina och inflationsutvecklingen är en osäkerhetsfaktor, som kan komma att påverka bolagets framtida utvecklingen. De kunde där och då inte bedöma effekterna, men såg en risk för såväl leveransproblem som leveransförseingar.

Osäkerhet finns avseende prisutvecklingen som varuinköp och fraktkostnader, skriver bolaget.

Annons