Beskedet: Modekoncernen hålls vid liv – undvek likvidation

"Det är till aktieägarnas och bolagets bästa".

Venue Retail Group lever vidare, i alla fall ett tag till. Det beslutades vid en extra bolagsstämma tillika första kontrollstämma under onsdagen. Den hölls då det egna kapitalet på 3,5 miljoner kronor understiger hälften av det redovisade aktiekapitalet på drygt 17 miljoner kronor.

Men istället för likvidation hoppas man på en nyemission under sommaren. Dessutom tar man just nu fram ett ackordförslag för att få sina skulder nedskrivna.

Annons

Extra bolagsstämman beslutade att bedriva verksamheten vidare mot bakgrund av att styrelsen är av uppfattningen att det är till aktieägarnas och bolagets bästa att stämman beslutar om en fortsatt drift. Bakgrunden till styrelsens bedömning är att styrelsen arbetar med att förhandla fram en finansieringslösning med bolagets bank och/eller befintliga aktieägare för åtminstone de kommande tolv månaderna samt att bolaget utreder förutsättningarna för att genomföra en nyemission under sommaren 2020, skriver VRG i sin kommuniké.

Inom åtta månader kommer det att kallas till en andra kontrollstämma och om kontrollbalansräkningen visar att bolagets egna kapital är minst i linje med det registrerade aktiekapitalet så väntar likvidation.

Venue Retail Group har tidigare under året ansökt om konkurs, men drog tillbaka det efter att nya finansieringsmöjligheter dykt upp.

Annons