Motigt kvartal för Mathem- och Instabee-ägaren: ”Utmanande”

Men både Mathem och Instabee ökade i värde.

Investmentbolaget Kinnevik är här med färska siffror.

Den här gången är det, det fjärde kvartalet som avhandlas. Och substansvärde, alltså värdet på investmentbolagets tillgångar, landade på 48,2 miljarder kronor under kvartalet. Det innebär dock en nedgång med 5 procent från kvartalet innan, som man jämför sig mot i rapporten.

Annons

2023 var ett utmanande år. Flera av våra bolag utvecklades inte i linje med våra förväntningar, vilket tyngde substansvärdet under året. Å andra sidan investerade vi ytterligare i våra mest lovande bolag genom att dra nytta av vår starka finansiella ställning och permanenta kapitalstruktur som möjliggjorde för oss att investera under ett år när många var pressade att göra motsatsen, skriver vd:n Georgi Ganev, i sitt vd-ord.

Mathem slogs ihop med norska Oda

Kinnevik redovisar även en rörelseförlust, före skatt, på -2,6 miljarder kronor. Men förlusten har därmed också minskat från motsvarande period i fjol, då den låg på -5,1 miljarder kronor.

Under kvartalet investerade man totalt 363 miljoner kronor, varav 138 miljoner i Oda/Mathem. Förlusttyngda Mathem fusionerades med norska motsvarigheten Oda under förra året. Men utåt sätt, gentemot kunderna, har det inte skett några större förändringar.

Investerat 726 miljoner

Kinnevik har även en ägarandel i last mile-bolaget Instabee på 13 procent. Instabee är resultatet av en sammanslagning av Budbee och Instabox. Varumärkena är dock fortsatt åtskilda utåt sett.

Kinnevik har totalt investerat 726 miljoner kronor i Instabee, motsvarande en ägarandel på 13 procent. Instabee hade vid utgången av det fjärde kvartalet ett värde på 823 miljoner kronor.

Fortsatt hög tillväxt

Kinnevik har även ett ägande på 11 procent i last mile-bolaget Hungry Panda, med huvudkontor i London och närvaro i 47 länder. Värdet låg i Q4 på 466 miljoner, jämfört med ett investerat kapital på 439 miljoner. Hungry Panda är specialiserat på leveranser av främst kinesisk mat till kineser som bor utanför Kina. Bolaget har dock ingen närvaro i Sverige.

Tillväxten var fortsatt hög och i genomsnitt ökade omsättningen i de onoterade bolagen med över 60 procent under 2023. Vi avslutade året med 7,9 miljarder kronor i nettokassa samt en välfinansierad portfölj där bolag, motsvarande över 70 procent av portföljvärdet, är antingen lönsamma eller fullt finansierade redan idag, konstaterar vd:n.

Annons
Annons