MQ MarQets drömstart efter konkursen – gick med vinst direkt

"Konsumenterna har blivit försiktiga".

MQ Marqet var nere i konkursdiket och vände. Nu presenterar bolaget sin första redovisning sedan återuppståndelsen. Den rör räkenskapsåret 1 september 2019 till 31 augusti 2020.

Verksamheten i det nya bolaget, som tidigare hette Xeted och var vilande, började dock den 8 maj 2020 då aktierna köptes av bland annat Anna Qviberg Engebretsen, Eva Qviberg och Mats Qviberg, som också är de största ägarna.

Annons

MQ Marqet AB har i dag 90 egna butiker samt e-handel. Företagets huvudkontor ligger i Göteborg, med ett produktionskontor i Shanghai och en filial i Turkiet. Sortimentet består till största delen av egna varumärken, med inriktning mot modeintresserade konsumenter, beskriver bolaget sitt nuläge.

Så hur har det gått? Jo, bolaget har omsatt nästan 222 miljoner kronor och visar dessutom upp ett positivt rörelseresultat på 47 miljoner kronor. Men trots en lovande start ser man att det finns osäkerheter framgent.

Spridning av coronaviruset påverkar utvecklingen av modebranschen negativt. Utvecklingen det närmaste året är därför osäker, skriver man i rapporten.

Man menar även att konsumenterna tenderar att helt enkelt hålla i slantarna i större utsträckning i dessa tider. Inte minst på grund av rapporterna från media.

De senaste åren har modebranschen haft en svag marknad. Konsumenterna har blivit försiktiga när media präglats av negativa ekonomiska nyheter, vilket påverkar konsumenternas vilja att spendera.

MQ Marqet ser även risker med en eventuell prispress i modesegmentet, något som bolaget håller ett extra vakande öga på inför fortsättningen. Man tror även att fokus på det egna konceptet kommer att spela en avgörande roll i kampen om konsumenterna.

Ytterligare en risk är att övriga aktörer inom fackhandelssegmentet kraftfullt flyttar fram sina positioner, via organiska och strukturella tillväxtåtgärder. Den kraftiga konkurrensen i branschen kan leda till prispress och minskade marknadsandelar. MQ Marqet kommer att arbeta med fokus på att tydliggöra sitt koncept och varumärkesposition genom en väl definierad målgrupp och ett tydligt budskap för att nå konkurrensfördelar.

Annons
Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev?

Tack!