Muntra miner hos kedjan efter starkt kvartal: ”Ger resultat”

Växte rejält online.

Clas Ohlsons försäljning sjönk med bara 1 procent under bolagets första kvartal, som sträcker sig 1 maj till 31 juli. Och det mot tuffa jämförelsetal. Omsättningen landade till slut på drygt 2 miljarder kronor. En förklaring var försäljningen online, som fortsatt går urstarkt. Här ökade man nämligen med 19 procent till 219 miljoner.

Rörelseresultatet i sin tur uppgick till 147 miljoner, ett tapp från 166 miljoner under samma period förra året. Men ändå i det positiva laget, enligt kedjan.

Annons

Vår försäljning om 2 056 miljoner var nästan i nivå med förra sommarens rekordförsäljning och även om rörelseresultatet om 147 miljoner minskar mot föregående år, tillhör resultatet ett av de bästa som vi levererat i ett första kvartal. Som jämförelse är rörelseresultatet upp med 85 procent jämfört med första kvartalet 2019, säger Kristofer Tonström, vd på Clas Ohlson, i en kommentar.

Han pekar ut en god kostnadskontroll som en av förklaringarna bakom framgången. Men ser också att investeringarna i e-handeln varit direkt avgörande.

Vi ser en fortsatt positiv utveckling för vår försäljning online där vi ökar försäljningen med 19 procent under kvartalet. Men kanske ännu mer glädjande är att vi lyckats förkorta ledtider och öka konverteringen i vår e-handel. Det visar att de investeringar vi gjort, och fortsätter att göra, i vårt digitala kundmöte och i en snabbare och mer effektiv logistikkedja ger resultat.

"Kommer få större påverkan"

Efter rapportperiodens utgång ökade dessutom försäljningen med 3 procent i augusti till 711 miljoner kronor. Och försäljningen online steg med 22 procent till 58 miljoner. Ett viktigt besked för kedjan, som jagar fortsatt tillväxt.

Även om pandemins effekter fortfarande är tydliga i kundernas köpbeteende fortsätter vi att planera för mer normala marknadsförhållanden under hösten. När fler människor rör sig i stadskärnorna och i köpcentrum ska vi nå ännu fler kunder som vill förenkla sin vardag i hemmet.

Precis som många andra kämpar dock kedjan med varuförsörjning från inte minst Asien. Och man ser inte att problemen kommer att försvinna i första taget.

De omskrivna störningarna i varutransporter från Asien är en annan utmaning som har medfört något högre transportkostnader under kvartalet, och som kommer att få större påverkan framöver, säger Kristofer Tonström och fortsätter:

Förutom att aktivt arbeta med vår prissättning mot kund söker vi hela tiden bästa möjliga lösningar för varje enskild varutransport, till exempel genom att samarbeta kring samlastning med andra företag. Vi har också kunnat mildra effekterna av brist på transportkapacitet med optimerade interna processer och en mer diversifierad leverantörskedja.

Annons

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev?

Tack!