Myndighetens besked: Postnords varannan dag-modell får godkänt

"Levt upp till kraven".

E-handeln ökar men brevmängderna minskar. Så kan man beskriva bakgrunden till att Postnord sedan en tid tillbaka arbetar med en modell för att dela ut post mindre ofta. Logistikföretaget har bland annat testat så kallad varannan dag-utdelning i Malmö terminalområde.

Satsningen har granskats av Post - och telestyrelsen, som nu ger Postnord grönt ljus.

Annons

Myndigheten kan bland annat konstatera att Postnord levt upp till kraven på inlämning och utdelning måndag till fredag, tillförlitlighet och befordringstid för frimärkta brev, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Testet innebär att de flesta brevförsändelser delas ut varannan dag, men varuförsändelser och expressbrev delas fortsatt ut varje dag. Något som fungerar fint ihop med gällande regler, anser PTS.

PTS konstaterar att det lagstadgade kravet på femdagarsutdelning innebär att postanvändare dels ska kunna lämna in postförsändelser, dels ska kunna få postförsändelser utdelade varje helgfri vardag. Kravet på femdagarsutdelning innebär dock inte, enligt PTS mening, att varje enskild tjänst som Postnord erbjuder måste delas ut varje helgfri vardag. PTS bedömning är att det sammanlagda utbudet av tjänster för utdelning och inlämning av postförsändelser medför att Postnords produktionsmodell är förenlig med femdagarskravet.

PTS pekar dock samtidigt på utmaningar med det testade systemet. Ett potentiellt problem är att Postnord får mindre marginaler - något som man menar skulle kunna leda till att företaget får mindre tid på sig att rätta till eventuella problem. Utredningen som har gjorts ska dock visa att det är något som Postnord är i färd med att se över.

LÄS ÄVEN: Här inleds Postnords nya utdelningsmodell

Annons