Nätapoteken omsatte 10 miljarder – “fysiska apotek hade nolltillväxt”

"Tillväxten i värde för e-handelskanalen var 20 procent".

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har sedan 2016 genomfört årliga uppföljningar av apoteksmarknadens utveckling. Och de senaste åren har de nära följt övergången till e-handel, då den digitala kanalen tar allt mer av försäljningen.

Vi ser tydligt att covid-19-pandemin bidragit till att e-handeln ökat sina marknadsandelar även under 2021, säger Gunilla Rönnholm, enhetschef på TLV.

Annons

Kanalförskjutningen från fysiska apotek till e-handel har alltså påskyndats, vilket sägs påverka marknadsstrukturen, tillgängligheten samt lönsamheten.

Försäljningen via öppenvårdsapotek uppgick till cirka 51,5 miljarder kronor under förra året, en tillväxt med knappt två procent. Den lägsta försäljningstillväxten sedan 2015.

Åren 2020 och 2021 skedde all försäljningstillväxt i e-handeln, vars marknadsandel under 2021 nådde 20 procent av det totala värdet, cirka 10 miljarder, och 28 procent av volymen. Tillväxten i värde för e-handelskanalen var 20 procent under 2021 medan fysiska apotek hade nolltillväxt, skriver TLV.

Och e-handeln har fortsatt att växa även under 2022.

Tillväxten för e-handlade apoteksvaror ökade också under första halvåret 2022.

Men merparten av all försäljning sker alltså fortfarande via fysiska apotek. Apoteksgruppen och Kronans Apotek har nu även gått ihop, något som förstås följs av TLV.

LÄS ÄVEN: Varumärket skrotas – nu har jätten valt namn: ”Inte försvarbart”

TLV bjuder på en översikt över alla aktörer på marknaden och deras andelar.

Annons

Marknadsandelar 2021, före och efter samgående mellan Apoteksgruppen och Kronans Apotek. Baserat på omsättning. (Källa: Aktörernas årsredovisningar och TLV:s sammanställningar.)

Annons