Nu vänder ekonomin: “Det blåser in positiva vindar”

"Sällanköpsvaruhandeln har det fortsatt tufft".

Analysföretaget HUI har goda nyheter att meddela för 2024. Mycket pekar nämligen åt det positiva hållet när det kommer till ekonomin och handeln. HUI rapporterar att det efter en period av svagt konjunkturläge nu går att skönja ljuset i tunneln.

En ljusare ekonomisk framtidstro, räntesänkningar och nya investeringar i näringslivet resulterar i svagt uppreviderade prognoser både för Sveriges ekonomi och för detaljhandeln. Hushållens skenande levnadsomkostnader har mattats av och konsumtionsutrymmet ökar. 2024 blir året då det återigen blåser in positiva vindar i den svenska ekonomin, säger William Lindquist, analytiker på HUI Research.

Annons

Det är alltså inte tal om någon drastisk förändring, men de indikatorer som man jobbar med går åt rätt håll. Och prognoserna skruvas nu upp något.

Försäljningsutvecklingen i den totala detaljhandeln förväntas växa med 1,5 procent under helåret, där dagligvaruhandeln driver tillväxten. Prisökningstakten i dagligvaruhandeln har stabiliserats och förväntas uppgå till 1,5 procent per år under de kommande två åren, skriver HUI.

Positiv tillväxt för alla 2025

För sällanköpshandeln innebär justeringen dock en prognostiserad nolltillväxt för 2024.

Under 2024 är det fortsatt handel med brett sortiment, där många lågprisalternativ finns, som är dragloket för sällanköpsvaruhandelns utveckling. Konsumenternas tydliga lågprisfokus har alltså inte upphört. Sällanköpsvaruhandeln har det dock fortsatt tufft, men under 2025 väntas en positiv tillväxt för samtliga delbranscher, säger Emma Hernell, vd på HUI Research.

Sveriges ekonomi inleder alltså en uppgång under året och för 2025 räknar HUI med “en stark prognostiserad ekonomisk tillväxt”.

Annons